Meny

Nyhetsarkiv

2019-06-14 17:21

Lyckad bekämpningsinsats och den aktuella myggsituationen

Våra efterkontrollen visade att bekämpningsinsatsen under veckan 23 gav bra resultat med inga levande översvämningsmygglarver på våra provpunkter efter bekämpningen. Dock finns det redan en hel del stickmygg i luften, se veckans fångst. På några ställen, till exempel Ista, Mattön, Bännbäck och Sandnäsbadet  kunde vi verifiera förekomst av översvämningsmygg och Aedes sticticus. Detta beror på en mindre översvämning i början av maj där en bekämpningsinsats hade behövts på vissa ställen. Naturvårdsverkets beslut vann dock inte laga kraft före den 18 maj och därmed för sent för denna första översvämning.

2019-06-08 15:01

Bekämpningsinsatsen avslutas i dag

Idag flyger vi de sista områdena och avslutar insatsen i Avesta. I morgon genomförs sedan de sista efterkontrollen på dessa områden. Totalt omfattade årets första bekämpningsinsats 3166 ha.

2019-04-28 09:55

Beslut om myggbekämpning 2019

Den 26 april kom beslutet av Naturvårdsverket att medge bekämpning av översvämningsmygglarver vid Nedre Dalälven.

2019-04-15 16:03

Nu jobbar vi även i Forshaga kommun

Under 2019 har fått i uppdrag av Forshaga kommun att förbereda för bekämpning av översvämningsmyggor 2020. Detta innebär bland annat fångst av blodsökande stickmygghonor varannan vecka och resultaten kommer att redovisas här på hemsidan.

2019-02-21 11:35

Vi söker en vikarierande entomolog för egenkontrollen

Då vår ordinarie entomolog ska vara föraldraledig söker vi nu ett tidsbegränsat vikariet från 15 april till 31 december 2019.

2019-02-05 12:34

Naturvårdsverket har lämnat hemställan till regeringen

Den 24 januari skickade Naturvårdsverket hemställan till regeringen och överlämnar därmed frågan om tillåtlighet av bekämpning av larver av översvämningsmygg i Natura 2000-områden till regeringen, läs hemställan här.

2018-11-08 15:24

Ansökan för 2019 inlämnad till Naturvårdsverket

I dag skickades vår ansökan om tillstånd för bekämpning av översvämningsmyggor med VectoBac G spridd från helikopter under 2019 till Naturvårdsverket.

2018-10-18 14:14

Vi söker två nya medarbetare!

Vi söker nu två myggbekämpningstekniker med tillträde från februari 2019.

2018-10-16 13:45

Artikel om Nedre Dalälvens stickmyggfauna

Vi har nu fått en artikel publicerat i  Journal of the European Mosquito Control Association. Du kan läsa  "The Nedre Dalälven River Landscape - a hot-spot for msoquito (Diptera:Culicidae) diversity" här.

2018-09-03 09:34

Bekämpningssäsongen 2018 avslutad

Tillståndet för myggbekämpning sträcker sig fram till 31 augusti, och därmed är bekämpningssäsongen över för i år. Vi har redan nu börjat med förberedelser för nästa år. Vill du veta vad vi gör året om, kolla på Vårt år här.