Meny

Nyhetsarkiv

2018-04-17 08:26

Naturvårdsverket har fattat beslut om bekämpning

Tillståndet inkluderar samma områden som i fjol och även samma villkor. Det finns vissa fel i beslutet som är påtalade och ska ses över.

2018-03-20 09:03

Länsstyrelsen Dalarna har beviljat dispens för tre år

Länsstyrelsen Dalarna har gett treåriga dispenser för bekämpning med VectoBac G inom  Kungsgårdsholmarna och Prostnäsets naturreservat samt den delen av Färnebofjärdens nationalpark som ligger i Dalarna län.

2018-02-09 09:53

Naturvårdsverkets hemställan till regeringen

Fler områden ska undantas från bekämpningen med VectoBac G eftersom Naturvårdsverket bedömer att hävden i dessa områden bör betraktas som en alternativ lösning.

2017-11-06 10:42

Ansökan om myggbekämpning 2018

Ansökan om dispens för spridning av VectoBac G från helikopter samt ansökan om tillstånd för spridning av VectoBac G inom Natura 2000 - områden skickades idag till Naturvårdsverket.

2017-08-31 15:56

Nu är bekämpningssäsongen 2017 över

Den sista augusti avslutas årets bekämpningssäsong. Det har varit en torr sommar utan en enda översvämning varken vid Dalälven eller genom lokalt regn, och därmed behövdes det inga bekämpningsinsatser. 

2017-04-24 10:44

Tillstånd och dispens från Naturvårdsverket

Den 7 april 2017 kom beslutet från Naturvårdsverket om bekämpning av översvämningsmyggor 2017.