Meny

Nyhetsarkiv

2020-07-16 12:08

Lyckad bekämpning i Forshaga

Våra efterkontroller i områden i Forshaga visade på lyckat resultat av bekämpningsinsatsen med i stort sett inga levande översvämningsmygglarver kvar. Det finns dock en liten risk för en viss kläckning av vuxna blodsugande översvämningsmyggor från några områden utan markägartillstånd och därför utan bekämpning.

2020-07-14 20:08

Bekämpning i Forshaga genomförd

Idag genomfördes första bekämpningen i Forshaga kommun och insatsen omfattade totalt 154 ha.

2020-07-13 22:40

Bekämpning i Forshaga

Stora mängder översvämningsmygglarver hittades i några områden vid Forshaga och Deje. Helikoptern kommer i morgon, tisdagen den 14 juli, och börjar sprida det biologiska bekämpningsmedlet VectoBac G från ca kl 12 och framåt.

2020-07-11 18:24

Översvämning vid Klarälven, fortsatt lugnt vid Dalälven

Flödet i Klarälven har ökat och gett översvämningar i några områden i Forshaga kommun. På måndag kommer vi att kolla om och hur många översvämningsmygglarver har kläckt i dessa områden. Vid behov kan vi sätta in en bekämpningsinsats med kort varsel.
Vid Dalälven är det fortsatt lugnt läge utan ökade flöden.

2020-07-01 11:44

Intresserad av insekter - sök entomolog vikariatet

Vi söker en vikarie med kunskaper i entomologi som kan skolas in som ansvarig för egenkontrollprogrammet.

2020-06-09 16:13

Lyckad bekämpningsinsats

Bekämpningsinsatsen den 28 maj omfattade 166 ha totalt, fördelade på områden vid Hallsjön, Storsjön, Vivastbo och Sevallbo. Insatsen gav bra resultat och vi förväntar oss ingen kläckning av översvämningsmyggor den närmaste tiden.

2020-05-27 16:43

Första bekämpningsinsats 2020.

Bekämpning kommer att genomföras i områden vid Hallsjön, Storsjön, Vivastbo och Sevallbo imorgon 28:e maj.

2020-05-26 12:58

Årets första bekämpningsinsats

Lokalt regn har gett översvämningar i några områden som inte är kopplade till Dalälven, till exempel Hallsjön vid Huddunge och Vivastbo, och kläckning av översvämningsmyggornas larver har kommit i gång i värmen. I dessa områden förbereder vi nu för en bekämpningsinsats som är planerad för torsdagen 2020-05-28. Vi räknar med att kunna flyga alla områden på en dag. Mer information om vilka områden som behöver bekämpas kommer i morgon.

2020-05-12 18:12

Bekämpning får genomföras i områden med tillstånd

Mark- och Miljödomstolen beslutade i dag att Naturvårdsverkets beslut ska gälla omedelbart i de delar som inte överklagats. Därmed finns det inget hinder att vid behov bekämpa i de områden med tillstånd.
 

2020-05-11 12:37

Begäran om verkställighet inlämnad

NEDAB har idag till Mark- och Miljödomstolen lämnat in en begäran om verkställighet för de delar av Naturvårdsverkets beslut där bekämpning beviljats, då det varit osäkert om beslutet vunnit laga kraft eller ej på grund av överklagan.