Meny

Nyhetsarkiv

2020-03-25 15:06

Naturvårdsverket har fattat beslut!

Den 26 mars kom Naturvårdsverkets beslut om myggbekämpning med tillstånd och dispens för bekämpning i Nedre Dalälven  för åren 2020-2022. Områden med tillstånd är som tidigare år och tre Natura 2000-områden, Spjutholmen, Tjursöarkipelagen och Jordbärsmuren-Ålbo, har återigen fått avslag. Beslutet med bilagor finns här på Naturvårdsverkets hemsida.

Även beslutet for Forshaga är klart med tillstånd och dispens för bekämpning 2020. De sökta områden har beviljats förutom Natura 2000-området Näs som har fått avslag. Detta beslut finns här på Naturvårdsverkets hemsida.

2020-02-27 11:08

Vill du jobba med oss på sommaren?

Vi söker en fältassistent som främst ska hjälpa till med insektsinsamlingarna.

2020-01-13 14:52

Aktuellt läge med ansökningarna

Processen för ansökan i Nedre Dalälven har gått vidare till nästa steg och Naturvårdsverket har lämnat hemställan till regeringen, läs här. Gällande ansökan för Forshaga så har vi lämnat vårt yttrande om remissvaren (läs här) och även för Forshaga blir nästa steg Naturvårdsverkets hemställan till regeringen.

2019-10-25 11:40

Ansökningar till Naturvårdsverket skickade

Den 15 oktober skickades ansökan om stickmyggbekämpning i Nedre Dalälven för åren 2020-2022. Ansökan omfattar ramområden på totalt 12 543 ha, se områden här.  En ansökan om bekämpning i Forshaga kommun för 2020 och totalt 669,4 ha (se områden här) skickades till Naturvårdsverket den 24 oktober. På Naturvårdsverkets hemsida finns hela ansökan för Nedre Dalälven tillgänglig här, hela ansökan för Forshaga finns här.

2019-09-04 16:06

Bekämpning 2019 avslutad

Under bekämpningssäsongen 2019 behövdes en bekämpningsinsats i början av juni, därefter inträffade inga fler översvämningar. Nu har tillståndet för bekämpningen 2019 gått ut och vi fokuserar på nästa ansökan där vi planerar att söka för tre år för Nedre Dalälven.

2019-06-26 09:26

Utebliven bekämpning i maj gav myggproblem

Det var ingen kul upplevelse när vi måndagen 24 juni besökte ett stort antal områden och drabbades av besvärande mängder Aedes sticticus och Aedes rossicus från Bännbäck till Mehedeby. Det är djupt beklagligt att befolkningen återigen drabbas av dessa översvämningsmyggor trots att det finns resurser att utföra bekämpning, men bekämpning kan inte utföras utan tillstånd. Dröjsmål i Miljödepartementets och Naturvårdsverkets handläggning har orsakat enorma problem för boende och besökare i Nedre Dalälven. Den översvämning som inträffade i början av maj producerade larver av översvämningsmyggor men de kunde utvecklas fritt eftersom Naturvårdsverkets tillstånd inte trädde i laga kraft förrän 18 maj. Låg vattentemperatur medförde att utvecklingen till vuxna skedde under relativt lång tid så stora mängder vuxna blodsökande stickmygghonor kunde först uppmätas vecka 23 och till vecka 25 ökade de ytterligare. Den bekämpning som genomfördes vecka 23 har fungerat väl men det är nu mycket tydligt att det även hade behövts en bekämpning i första halvan av maj.
 

2019-06-14 17:21

Lyckad bekämpningsinsats och den aktuella myggsituationen

Våra efterkontrollen visade att bekämpningsinsatsen under veckan 23 gav bra resultat med inga levande översvämningsmygglarver på våra provpunkter efter bekämpningen. Dock finns det redan en hel del stickmygg i luften. På några ställen, till exempel Ista, Mattön, Bännbäck och Sandnäsbadet  kunde vi verifiera förekomst av översvämningsmygg och Aedes sticticus. Detta beror på en mindre översvämning i början av maj där en bekämpningsinsats hade behövts på vissa ställen. Naturvårdsverkets beslut vann dock inte laga kraft före den 18 maj och därmed för sent för denna första översvämning.

2019-06-08 15:01

Bekämpningsinsatsen avslutas i dag

Idag flyger vi de sista områdena och avslutar insatsen i Avesta. I morgon genomförs sedan de sista efterkontrollen på dessa områden. Totalt omfattade årets första bekämpningsinsats 3166 ha.

2019-04-28 09:55

Beslut om myggbekämpning 2019

Den 26 april kom beslutet av Naturvårdsverket att medge bekämpning av översvämningsmygglarver vid Nedre Dalälven.

2019-04-15 16:03

Nu jobbar vi även i Forshaga kommun

Under 2019 har fått i uppdrag av Forshaga kommun att förbereda för bekämpning av översvämningsmyggor 2020. Detta innebär bland annat fångst av blodsökande stickmygghonor varannan vecka och resultaten kommer att redovisas här på hemsidan.