Meny

Nyhetsarkiv

2019-09-04 16:06

Bekämpning 2019 avslutad

Under bekämpningssäsongen 2019 behövdes en bekämpningsinsats i början av juni, därefter inträffade inga fler översvämningar. Nu har tillståndet för bekämpningen 2019 gått ut och vi fokuserar på nästa ansökan där vi planerar att söka för tre år för Nedre Dalälven.

2019-06-26 09:26

Utebliven bekämpning i maj gav myggproblem

Det var ingen kul upplevelse när vi måndagen 24 juni besökte ett stort antal områden och drabbades av besvärande mängder Aedes sticticus och Aedes rossicus från Bännbäck till Mehedeby. Det är djupt beklagligt att befolkningen återigen drabbas av dessa översvämningsmyggor trots att det finns resurser att utföra bekämpning, men bekämpning kan inte utföras utan tillstånd. Dröjsmål i Miljödepartementets och Naturvårdsverkets handläggning har orsakat enorma problem för boende och besökare i Nedre Dalälven. Den översvämning som inträffade i början av maj producerade larver av översvämningsmyggor men de kunde utvecklas fritt eftersom Naturvårdsverkets tillstånd inte trädde i laga kraft förrän 18 maj. Låg vattentemperatur medförde att utvecklingen till vuxna skedde under relativt lång tid så stora mängder vuxna blodsökande stickmygghonor kunde först uppmätas vecka 23 och till vecka 25 ökade de ytterligare. Den bekämpning som genomfördes vecka 23 har fungerat väl men det är nu mycket tydligt att det även hade behövts en bekämpning i första halvan av maj.
 

2019-06-14 17:21

Lyckad bekämpningsinsats och den aktuella myggsituationen

Våra efterkontrollen visade att bekämpningsinsatsen under veckan 23 gav bra resultat med inga levande översvämningsmygglarver på våra provpunkter efter bekämpningen. Dock finns det redan en hel del stickmygg i luften. På några ställen, till exempel Ista, Mattön, Bännbäck och Sandnäsbadet  kunde vi verifiera förekomst av översvämningsmygg och Aedes sticticus. Detta beror på en mindre översvämning i början av maj där en bekämpningsinsats hade behövts på vissa ställen. Naturvårdsverkets beslut vann dock inte laga kraft före den 18 maj och därmed för sent för denna första översvämning.

2019-06-08 15:01

Bekämpningsinsatsen avslutas i dag

Idag flyger vi de sista områdena och avslutar insatsen i Avesta. I morgon genomförs sedan de sista efterkontrollen på dessa områden. Totalt omfattade årets första bekämpningsinsats 3166 ha.

2019-04-28 09:55

Beslut om myggbekämpning 2019

Den 26 april kom beslutet av Naturvårdsverket att medge bekämpning av översvämningsmygglarver vid Nedre Dalälven.

2019-04-15 16:03

Nu jobbar vi även i Forshaga kommun

Under 2019 har fått i uppdrag av Forshaga kommun att förbereda för bekämpning av översvämningsmyggor 2020. Detta innebär bland annat fångst av blodsökande stickmygghonor varannan vecka och resultaten kommer att redovisas här på hemsidan.

2019-02-21 11:35

Vi söker en vikarierande entomolog för egenkontrollen

Då vår ordinarie entomolog ska vara föraldraledig söker vi nu ett tidsbegränsat vikariet från 15 april till 31 december 2019.

2019-02-05 12:34

Naturvårdsverket har lämnat hemställan till regeringen

Den 24 januari skickade Naturvårdsverket hemställan till regeringen och överlämnar därmed frågan om tillåtlighet av bekämpning av larver av översvämningsmygg i Natura 2000-områden till regeringen, läs hemställan här.

2018-11-08 15:24

Ansökan för 2019 inlämnad till Naturvårdsverket

I dag skickades vår ansökan om tillstånd för bekämpning av översvämningsmyggor med VectoBac G spridd från helikopter under 2019 till Naturvårdsverket.

2018-10-18 14:14

Vi söker två nya medarbetare!

Vi söker nu två myggbekämpningstekniker med tillträde från februari 2019.