Meny

Nyhetsarkiv

2020-07-01 11:44

Intresserad av insekter - sök entomolog vikariatet

Vi söker en vikarie med kunskaper i entomologi som kan skolas in som ansvarig för egenkontrollprogrammet.

2020-06-09 16:13

Lyckad bekämpningsinsats

Bekämpningsinsatsen den 28 maj omfattade 166 ha totalt, fördelade på områden vid Hallsjön, Storsjön, Vivastbo och Sevallbo. Insatsen gav bra resultat och vi förväntar oss ingen kläckning av översvämningsmyggor den närmaste tiden.

2020-05-27 16:43

Första bekämpningsinsats 2020.

Bekämpning kommer att genomföras i områden vid Hallsjön, Storsjön, Vivastbo och Sevallbo imorgon 28:e maj.

2020-05-26 12:58

Årets första bekämpningsinsats

Lokalt regn har gett översvämningar i några områden som inte är kopplade till Dalälven, till exempel Hallsjön vid Huddunge och Vivastbo, och kläckning av översvämningsmyggornas larver har kommit i gång i värmen. I dessa områden förbereder vi nu för en bekämpningsinsats som är planerad för torsdagen 2020-05-28. Vi räknar med att kunna flyga alla områden på en dag. Mer information om vilka områden som behöver bekämpas kommer i morgon.

2020-05-12 18:12

Bekämpning får genomföras i områden med tillstånd

Mark- och Miljödomstolen beslutade i dag att Naturvårdsverkets beslut ska gälla omedelbart i de delar som inte överklagats. Därmed finns det inget hinder att vid behov bekämpa i de områden med tillstånd.
 

2020-05-11 12:37

Begäran om verkställighet inlämnad

NEDAB har idag till Mark- och Miljödomstolen lämnat in en begäran om verkställighet för de delar av Naturvårdsverkets beslut där bekämpning beviljats, då det varit osäkert om beslutet vunnit laga kraft eller ej på grund av överklagan.
 

2020-04-30 12:22

Gävle kommun överklagar en del av Naturvårdsverkets beslut

En överklagan av Gävle kommun till Naturvårdsverket har nu lämnats in till Mark- och Miljödomstolen.  Kommunen överklagar den del av beslutet som gäller avslag för bekämpning i de tre Natura 2000-områdena Jordbärsmuren-Ålbo, Tjursöarkipelagen och Spjutholmen.

2020-04-23 09:44

Myggläget just nu

Som vanligt vid den tiden på året börjar stickmyggorna göra sig påminda. De första myggorna som är i luften nu är av en art där de vuxna honor övervintrar. Dessa stora stickmyggor har randiga ben och fläckar på vingarna, och kan vara rätt så besvärliga under kortare stunder. Vi har även gjort fältbesök både i Nedre Dalälven och Forshaga. Både Dalälven och Klarälven har lågt vatten och det är väldigt torr i marken. I några skogspölar i Forshaga hittade vi både larver och puppor av skogsmyggor, så man kan förvänta sig att de första skogsmyggorna är i luften om 1-2 veckor. Skogsmyggorna bekämpas inte. Översvämningsmyggorna som är målet för bekämpningen är kvar som ägg och är redo att kläckas om de hamnar i vatten vid en översvämning. Vi fortsätter att hålla koll i de aktuella områdena vid Dalälven och Klarälven.
 

2020-03-25 15:06

Naturvårdsverket har fattat beslut!

Den 26 mars kom Naturvårdsverkets beslut om myggbekämpning med tillstånd och dispens för bekämpning i Nedre Dalälven  för åren 2020-2022. Områden med tillstånd är som tidigare år och tre Natura 2000-områden, Spjutholmen, Tjursöarkipelagen och Jordbärsmuren-Ålbo, har återigen fått avslag. Beslutet med bilagor finns här på Naturvårdsverkets hemsida.

Även beslutet for Forshaga är klart med tillstånd och dispens för bekämpning 2020. De sökta områden har beviljats förutom Natura 2000-området Näs som har fått avslag. Detta beslut finns här på Naturvårdsverkets hemsida.

2020-02-27 11:08

Vill du jobba med oss på sommaren?

Vi söker en fältassistent som främst ska hjälpa till med insektsinsamlingarna.