Meny

Nyhetsarkiv

2018-06-05 16:14

Längre svarstid på mail

Vi vill uppmärksamma att det kan ta längre tid tills vi svarar på mail, eftersom vi är underbemannade.

2018-06-01 10:41

Stor myggproduktion från obekämpade områden

Denna vecka har vi mätt myggmängderna med CDC-fällor i ett antal obekämpade områden och alla har visat sig vara högproduktiva. Mer information finns under Stickmyggläget.

2018-05-17 16:25

Skogsmygg i luften

Nu är de första stickmyggorna i luften och på en del ställen finns det gott om skogsmygg. Även några Aedes sticticus, målarten för bekämpningen, har vi hittat bland myggen som flyger nu.  Dessa individer har kläckts tidigt när översvämningen började, samtidigt med skogsmyggorna, och då hade de hunnit bli puppor när bekämpningen genomfördes.
Vi vill uppmärksamma att översvämningens omfattning är i paritet med läget sommaren 2000, ett extremt myggår innan projektet Biologisk Myggkontroll började, med till exempel  23000 stickmygg per fällnatt i Österfärnebo och 62100 stickmygg per fällnatt i Sälja.

2018-05-14 21:19

Årets första bekämpning är klar!

I kväll avslutades årets första bekämpningsinsats. De omfattande översvämningarna resulterade i den största bekämpningen hittills på totalt 4411 ha. Kontrollerna efter bekämpningen har visat på lyckat resultat, och de sista kontrollerna genomförs i morgon.

2018-05-13 15:43

Bekämpningen fortsätter med områden österut

Nu flyger vi runt Gysinge och Sälja och därefter fortsätter vi senare i dag och i morgon med Ålbo, Hedesunda, Hadeholm, Dalkarlsbo och sedan Kågbo och vidare mot Mehedeby och Hyttön. Bekämpningen avslutas med områden runt Avesta i morgon eller på tisdag.

2018-05-12 19:46

Gysinge och Sälja näst

Efter Tärnsjö börjar vi i kväll med ytorna nära Gysinge och Sälja och fortsätter där i morgon.

2018-05-12 05:29

Bekämpningen vidare till Tärnsjö idag

När vi är klara med bekämpningen av resterande ytor vid Bärrek, Tyttbo, Näckenbäck, Leknäs och Bännbäck fortsätter vi insatsen i områden runt Tärnsjö. Helikoptern kommer att vara i luften från tidig morgon till sen kväll de kommande dagarna.

2018-05-10 20:32

Nu bekämpar vi!

Årets första bekämpningsinsats börjar idag torsdag med Ista och fortsätter under fredagen med Näckenbäck, Bännbäck, Leknäs, Tyttbo, Bärrek, Fågle och vidare mot Österfärnebo.

2018-05-08 16:04

Nu förbereder vi för bekämpning!

Vattenståndet i Dalälven är fortfarande väldigt högt och nu har även översvämningsmygglarverna kommit i gång. Vi förbereder nu för en bekämpningsinsats som enligt planeringen börjar på fredag. Vi återkommer med information om vilka områden som bekämpats vilka dagar.

2018-05-03 11:08

Vårfloden är i gång

Vattenflödet i Dalälven är det högsta vi har varit med om på våren och översvämningarna är enorma. Vi har hittat larver av skogsmyggarterna som kläcks vid låg vattentemperatur. Till helgen väntas värme och vi följer noga utvecklingen för att kunna upptäcka en eventuell kläckning av översvämningsmygglarver så tidigt som möjligt.