Meny

Nyhetsarkiv

2019-04-15 16:03

Nu jobbar vi även i Forshaga kommun

Under 2019 har fått i uppdrag av Forshaga kommun att förbereda för bekämpning av översvämningsmyggor 2020. Detta innebär bland annat fångst av blodsökande stickmygghonor varannan vecka och resultaten kommer att redovisas här på hemsidan.

2019-02-21 11:35

Vi söker en vikarierande entomolog för egenkontrollen

Då vår ordinarie entomolog ska vara föraldraledig söker vi nu ett tidsbegränsat vikariet från 15 april till 31 december 2019.

2019-02-05 12:34

Naturvårdsverket har lämnat hemställan till regeringen

Den 24 januari skickade Naturvårdsverket hemställan till regeringen och överlämnar därmed frågan om tillåtlighet av bekämpning av larver av översvämningsmygg i Natura 2000-områden till regeringen, läs hemställan här.

2018-11-08 15:24

Ansökan för 2019 inlämnad till Naturvårdsverket

I dag skickades vår ansökan om tillstånd för bekämpning av översvämningsmyggor med VectoBac G spridd från helikopter under 2019 till Naturvårdsverket.

2018-10-18 14:14

Vi söker två nya medarbetare!

Vi söker nu två myggbekämpningstekniker med tillträde från februari 2019.

2018-10-16 13:45

Artikel om Nedre Dalälvens stickmyggfauna

Vi har nu fått en artikel publicerat i  Journal of the European Mosquito Control Association. Du kan läsa  "The Nedre Dalälven River Landscape - a hot-spot for msoquito (Diptera:Culicidae) diversity" här.

2018-09-03 09:34

Bekämpningssäsongen 2018 avslutad

Tillståndet för myggbekämpning sträcker sig fram till 31 augusti, och därmed är bekämpningssäsongen över för i år. Vi har redan nu börjat med förberedelser för nästa år. Vill du veta vad vi gör året om, kolla på Vårt år här.

2018-06-05 16:14

Längre svarstid på mail

Vi vill uppmärksamma att det kan ta längre tid tills vi svarar på mail, eftersom vi är underbemannade.

2018-06-01 10:41

Stor myggproduktion från obekämpade områden

Denna vecka har vi mätt myggmängderna med CDC-fällor i ett antal obekämpade områden och alla har visat sig vara högproduktiva. Mer information finns under Stickmyggläget.

2018-05-17 16:25

Skogsmygg i luften

Nu är de första stickmyggorna i luften och på en del ställen finns det gott om skogsmygg. Även några Aedes sticticus, målarten för bekämpningen, har vi hittat bland myggen som flyger nu.  Dessa individer har kläckts tidigt när översvämningen började, samtidigt med skogsmyggorna, och då hade de hunnit bli puppor när bekämpningen genomfördes.
Vi vill uppmärksamma att översvämningens omfattning är i paritet med läget sommaren 2000, ett extremt myggår innan projektet Biologisk Myggkontroll började, med till exempel  23000 stickmygg per fällnatt i Österfärnebo och 62100 stickmygg per fällnatt i Sälja.