Meny

Naturvårdsverkets hemställan till regeringen

Den 8 februari kom Naturvårdsverkets hemställan till regeringen med överlämnande av frågan om tillåtlighet enligt miljöbalken för bekämpning av larver av översvämningsmygg i Nedre Dalälvens översvämningsvåtmarker med VectoBac G under 2018. Naturvårdsverket bedömer att hävd bör betraktas som en alternativ lösning i ett antal områden. Som tidigare år anser myndigheten att områden vid Jordbärsmuren-Ålbo, Spjutholmen och Tjursöarkipelagen bör undantas från bekämpningen med VectoBac G. För 2018 bedömer Naturvårdsverket att ytterligare två områden inom Färnebofjärden nationalpark , Stadarna och Åsbyvallen, har hävd som en fungerande lösning på myggproblemet och bör undantas från tillstånd (se denna karta från Naturvårdsverkets hemställan 2018-02-08 med förtydligande från Biologisk Myggkontroll). Biologisk Myggkontroll håller inte med Naturvårdsverkets bedömning att hävden är en fungerande lösning på myggproblemen och har också presenterat fakta om detta i sin ansökan och vid hörande med länsstyrelserna. Vad tycker du som bor i området? Hör gärna av dig till oss, Naturvårdsverket och Miljödepartementet!

 
Nyheten skapad 2018-02-09 09:53:43