Meny

Naturvårdsverket har fattat beslut om bekämpning

Bekämpning beviljas inte i Natura 200-områdena Jordbärsmuren-Ålbo, Tjursöarkipelagen, Spjutholmen samt en del av Båtfors. Däremot undantas inte de föreslagna områden vid Åsbyvallen och Stadarna, i dessa områden får alltså översvämningsmyggorna bekämpas med VectoBac G precis som tidigare år. Villkoren om redovisning av samtliga alternativa åtgärder och redovisning av en plan för minskning av användandet av VectoBac G på kort och lång sikt till förmån för andra metoder finns kvar för fjärde året i rad nu. Hela beslutet finns att läsa här på Naturvårdsverkets hemsida.