Meny

Ansökan för 2019 inlämnad till Naturvårdsverket

Här kan du läsa de viktigaste delar av ansökan:

Ansökan om bekämpning av översvämningsmyggor med VectoBac G spridd från helikopter under 2019

Bilaga 1 Ramområden för bekämpning 2019

  MKB 2019

Human Konsekvens Beskrivning 2019
Nyheten skapad 2018-11-08 15:24:53