Meny

Beslut om myggbekämpning 2019

Tillståndet omfattar även de nya sökta ramområdena inom Färnebofjärdens nationalpark söder om Gysinge och inom Bredforsen naturreservat vid Söderfors. Däremot blev det återigen avslag för bekämpning inom Natura 2000-områdena Jordbärsmuren-Ålbo, Tjursöarkipelagen och Spjutholmen. Hela beslutet finns att läsa här på Naturvårdsverkets hemsida.
Beslutet togs den 26 april och vinner laga kraft efter tre veckor, dvs efter den 17 maj. Verkställighetsförordnande har inte beviljats och enligt Nautrvårdsverket finns därför ingen laglig möjlighet att genomföra bekämpning före den 18 maj.
Nyheten skapad 2019-04-28 09:55:23
Senast ändrad 2019-06-18 09:52:18