Meny

Vi söker en myggbekämpningstekniker, vikariat heltid

Myggbekämpningstekniker (#2021-03), vikariat heltid
 
Om oss
Inom Biologisk Myggkontroll arbetar vi på uppdrag av kommuner med bekämpning av översvämningsmyggor vid Nedre Dalälven samt vid Klarälven i Forshaga. En kraftig reduktion av mängden översvämningsmyggor behövs för att människor ska kunna leva, bo, vistas och trivas i dessa områden. Bekämpningen utförs genom att sprida ett biologiskt bekämpningsmedel baserat på Bacillus thuringiensis israelensis (Bti) med helikopter i översvämmade områden med larvproduktion. Bti anses vara den miljövänligaste metoden för en effektiv kontroll av översvämningsmyggor som finns tillgänglig i nuläget. För oss är miljöhänsyn viktigt och därför håller vi oss ständigt uppdaterade om utvecklingen inom myggbekämpning och våtmarksekologi. Vi bedriver också   egen forskning och har ett eget uppföljningsprogram för att hitta förändringar i våtmarkerna. Mer information om vår verksamhet finns att läsa på vår hemsida www.mygg.se. Biologisk Myggkontroll är en del av Nedre Dalälven Utvecklings AB i Gysinge och har idag 7 heltidsanställda, en mygghund, samt ett 20tal timanställda på sommaren. Vi har kontor i Uppsala samt en fältstation i Österfärnebo under sommaren.
 
Om tjänsten
Vi söker nu ett vikariat för en av våra myggbekämpningstekniker som tar tjänstledigt för studier. Tjänsten är heltid 2022-01-17 till 2022-08-31 och kan eventuellt gå över till en tillsvidareanställning. 
Arbetet som Bekämpningstekniker är varierande och innehåller såväl kontorsarbete som arbete i fält. Tjänsten innebär beredskap från maj till augusti där vi dagligen övervakar översvämningssituationen vid Dalälven och Klarälven. Vid behov kan vi sätta i gång med en bekämpningsinsats med kort varsel. Under dessa insatser sköter bekämpningsteknikern de direkta förberedelserna med inventeringar av mängden stickmygglarver, utför GPS-inmätningar och GIS-analyser, ritar bekämpningsytor till helikoptern, samt avslutar genom inventering av resultatet av bekämpningen. Arbetsuppgifterna under vintersäsongen inkluderar mest skrivjobb med ansökningar och avrapporteringar men också annat som till exempel skötsel av utrustning. Arbete med kartor i GIS ingår i många arbetsuppgifter. Bekämpningsteknikern ingår i ett team och förväntas hjälpa till i andra delar av verksamheten vid behov.

Krav: Universitets eller högskoleexamen inom exempelvis miljövetenskap, biologi, agronomi, skogsvetenskap eller teknik. Körkort B för personbil. Arbetsspråket är svenska och goda kunskaper i engelska krävs. God fysik är nödvändigt för arbetet i fält.

Kunskaper och erfarenheter: Tidigare arbete med GIS värderas högt liksom erfarenhet med bekämpning av insekter. Kunskaper i entomologi, limnologi, miljörätt och kommunikation är en fördel. Vid tillsättning värdesätts förutom utbildning och erfarenhet även personliga egenskaper som underlättar samarbete och goda relationer med såväl egen personal som våra partners.

Ansökan med personligt brev, CV och minst två referenser skickas till mailadress Jan.Lundstrom@mygg.se . Sista ansökningsdag 31 januari 2022 och vi tillämpar löpande rekrytering.

För frågor om verksamhet och arbetsuppgifter kontakta Verksamhetsledaren Jan O. Lundström (Jan.Lundstrom@mygg.se, 070-5690023) och för anställningstekniska frågor kontakta VD Charlotta Heimersson (Lotta@nedredalalven.se , 070-6508868).