Meny

Tillstånd och dispens från Naturvårdsverket

Naturvårdsverket tillåter spridning av VectoBac G från helikopter och har gett dispens från förbudet att sprida biocidprodukter från luftfartyg. Naturvårdsverket har också lämnat tillstånd för bekämpning av översvämningsmyggor i  Natura 2000-områden, men gett avslag för Natura 2000-områdena Jordbärsmuren-Ålbo, Spjutholmen, Tjursöarkipelagen samt delar av Båtfors, se också Ramområden 2017. LÄS hela beslutet.
Nyheten skapad 2017-04-24 10:44:31