Meny

Länsstyrelsen Dalarna har beviljat dispens för tre år

Länsstyrelsen Dalarna har gett treåriga dispenser för bekämpning med VectoBac G inom  Kungsgårdsholmarna och Prostnäsets naturreservat samt den delen av Färnebofjärdens nationalpark som ligger i Dalarna län.