Meny

Stor myggproduktion från obekämpade områden

Denna vecka har vi mätt myggmängderna med CDC-fällor i ett antal obekämpade områden och alla har visat sig vara högproduktiva. Mer information finns under Stickmyggläget.
Nyheten skapad 2018-06-01 10:41:53