Meny

Gävle kommun överklagar en del av Naturvårdsverkets beslut

En överklagan av Gävle kommun till Naturvårdsverket har nu lämnats in till Mark- och Miljödomstolen.  Kommunen överklagar den del av beslutet som gäller avslag för bekämpning i de tre Natura 2000-områdena Jordbärsmuren-Ålbo, Tjursöarkipelagen och Spjutholmen.
Nyheten skapad 2020-04-30 12:22:01