Meny

Begäran om verkställighet inlämnad

NEDAB har idag till Mark- och Miljödomstolen lämnat in en begäran om verkställighet för de delar av Naturvårdsverkets beslut där bekämpning beviljats, då det varit osäkert om beslutet vunnit laga kraft eller ej på grund av överklagan.
 
Nyheten skapad 2020-05-11 12:37:12