MenyAlternativa metoder

Målet för Biologisk Myggkontroll inom NEDAB är att med miljövänliga metoder reducera mängden blodsökande översvämningsmyggor, främst Aedes sticticus, till mindre än 500 per CDC-fälla och natt i samhällen vid Nedre Dalälven och därmed kunna garantera att människor skall kunna bo, leva, verka och besöka området. Nedre Dalälven drabbades tidigare av enorma mängder översvämningsmyggor, över 50 000 per CDC-fälla och natt, men larvbekämpning med VectoBac G har gett en tillfredställande reduktion av stickmyggproblemen. Naturvårdsverket beslutade 2016-04-28 att vi, i samråd med berörda länsstyrelser, skall ta fram en plan för minskad användning av VectoBac G. Denna redovisning lämnades till Naturvårdsverket 2017-01-10 och finns att läsa HÄR»