Meny

Forshaga Ansökan och Tillstånd 2020

För 2020 söker vi om tillstånd och dispens för att bekämpa översvämningsmyggor med VectoBac G spridd från helikopter inom ett ramområde på totalt 669,4 ha varav 130,7 ha inom Natura 2000-områden. Naturvårdsverket har beviljat bekämpning i de sökta ramområden förutom inom Natura 2000-området Näs. Totalt omfattar Naturvårdsverkets tillstånd 668,2 ha. Dessutom behövs tillstånd från alla markägare och därmed kan ytterligare områden behöva tas bort från bekämpningen.

OMRÅDEN

Klicka på bilderna för att se dem större

Översiktskarta

Edeby

Deje

ForshagaSenast uppdaterat 2020-03-31 av Martina Schäfer

Senast ändrad 2020-03-31 11:25:19