Meny

Forshaga Ansökan och Tillstånd

För 2020 sökte vi om tillstånd och dispens för att bekämpa översvämningsmyggor med VectoBac G spridd från helikopter inom ett ramområde på totalt 669,4 ha varav 130,7 ha inom Natura 2000-områden. Naturvårdsverket beviljade bekämpning i de sökta ramområden förutom inom Natura 2000-området Näs, totalt omfattade Naturvårdsverkets tillstånd 668,2 ha.

För 2021 har vi utökat en del ramområden men inga nya områden tillkom. Ansökan 2021 omfattar totalt 751 ha varav 136 ha i Natura 2000-områden. Hela ansökan med alla bilagor finns på Naturvårdsverkets hemsida.

SÖKTA OMRÅDEN 2021

Klicka på bilderna för att se dem större

Översiktskarta

Edeby

Deje

ForshagaSenast uppdaterat 2020-10-28 av Martina Schäfer