Meny


Forshaga Stickmyggläget


Här publiceras de fångster av vuxna stickmygg som vi utför varannan vecka under perioden maj-september på totalt 6 fångstplatser, se karta.

Vecka 37
Sista veckan för i år och inga höga mängder stickmygg fångades denna gången heller, se här.

Vecka 35
Även denna vecka var det relativt få mygg i fällorna, se här för vecka 35

Vecka 33
På alla platser förutom på Stormon har myggfångsten fortsatt att minska. När temperaturen sjunker och utan någon ny översvämning, förväntar vi oss att denna trend kommer att fortsätta. Se v33 resultat här.

Vecka 31
Det fanns en betydande minskning av antalet myggor i våra fållor denna veckan. Undantaget var Noransbäckan som förblev relativt konstant. Vi hoppas att detta innebär att invånarna i de drabbade områdena får det bättre under de återstående veckorna på sommaren. Se här för vecka 31.

Vecka 29
Finns ingen generell trend för området om man jämför med förra fångsttillfället. Hälften av platserna har ökat och hälften har minskat, se här för vecka 29.

Vecka 27
Antalet stickmyggor har minskad på alla platser, ej Noransbäcken. Se veckans fångst här.

Vecka 25
Nu har antalet stickmyggor ökat rejält på alla platser, vilket går att se i veckans fångst.

Vecka 23
I årets andra fångst var det lite fler stickymyggor i nästan alla fällor. Flest stickmyggor fångades vid Ådran. Vi har också bytt namn på en fångstplats, Älvkullen har blivit Stormon.

Vecka 21
Här är årets första fångst. Som vanligt på våren, så var det få stickmygg i fällorna och det handlade om skogsmygg.
<.