Meny

Myggbekämpning 2017

De sökta ramområdena 2017 omfattar totalt 11 671 ha och är identiska med de sökta ramområdena 2016. För 2017 har vi fått tillstånd för bekämpning inom 10 346 ha och avslag för Natura 2000-områdena Jordbärsmyren-Ålbo, Tjursöarkipelagen, Spjutholmen samt delar av Båtfors. Kartorna visar sökta och beviljade ramområden för bekämpning av översvämningsmygg under 2017. Vidare kan några av områdena behöva undantas från bekämpning där markägaren inte ger tillstånd.

OMRÅDEN

Klicka på bilderna för att se dem större

Översiktskarta

Norra Färnebofjärden och Sälja

Södra Färnebofjärden

Hedesundafjärden

Kågbo - Mehedeby

Huddunge

Möklinta

Näckenbäck - Bännbäck-Leknäs

Avesta


Senast uppdaterat 2017-04-21 av Martina Schäfer