Meny

Myggbekämpning 2018

De sökta ramområdena 2018 omfattar totalt 11 671 ha och är identiska med de sökta ramområdena 2017. För 2018 har vi precis som 2017 fått tillstånd för bekämpning inom 10 346 ha och avslag för Natura 2000-områdena Jordbärsmyren-Ålbo, Tjursöarkipelagen, Spjutholmen samt delar av Båtfors. Kartorna visar sökta och beviljade ramområden för bekämpning av översvämningsmygg under 2018.  Vidare kan några av områdena behöva undantas från bekämpning där markägaren inte ger tillstånd.

OMRÅDEN

Klicka på bilderna för att se dem större

Översiktskarta

Avesta kommun

Gävle kommun

Heby kommun

Sala kommun

Sandvikens kommun

Tierps kommun

Älvkarlebys kommun


Senast uppdaterat 2018-04-27 av Martina Schäfer