Meny

Myggbekämpning 2019

De sökta ramområdena 2019 omfattar totalt 12 555 ha och vi har utökat områdena något jämfört med 2018. För 2018 inkluderade de sökta ramområdena 11 671 ha och vi fick tillstånd för bekämpning inom 10 346 ha och avslag för Natura 2000-områdena Jordbärsmyren-Ålbo, Tjursöarkipelagen, Spjutholmen samt delar av Båtfors. Dessa områden inkluderas igen i ansökan 2019. Kartorna visar sökta  ramområden för bekämpning av översvämningsmygg under 2019 med en översiktskarta över hela Nedre Dalälven samt en kartbild per kommun. På översiktskartan visas "nya" områden för 2019 i ljusblått, dessa inkluderar även områden med tidigare avslag. På kommunkartorna visas de sökta ramområdena i den aktuella kommunen i rödbrunt och ramområden i andra kommuner i blått.  
Beslutet från Naturvårdsverket om vilka områden som får tillstånd under 2019 väntas veckan 15. Vidare kan några av områdena behöva undantas från bekämpning där markägaren inte ger tillstånd.

OMRÅDEN

Klicka på bilderna för att se dem större

Översiktskarta

Avesta kommun

Gävle kommun

Heby kommun

Sala kommun

Sandvikens kommun

Tierps kommun

Älvkarlebys kommun


Senast uppdaterat 2018-11-20 av Martina Schäfer

Senast ändrad 2018-11-20 10:26:14