Meny

Nyhetsarkiv

2022-10-13 14:00

Nu finns Biologisk Myggkontroll på Instagram

Följ oss gärna på Instagram

2022-10-05 14:53

Aktuellt läge ansökningar

Ansökan om bekämpning av översvämningsmyggor i Forshaga 2023 skickades till Naturvårdsverket den 27 september. Ansökan för Nedre Dalälven 2023-2025 har nu gått ut på remiss från Naturvårdsverket och finns att tillgå på deras hemsida, läs mer här

2022-07-25 10:40

Tre lediga tjänster

Nu finns tre lediga tjänster hos oss, två entomologer och en GIS-ingenjör. Läs mer här!

2022-06-22 15:35

Ansökan Nedre Dalälven 2023-2025 skickades i dag

Nästa tre-års ansökan för stickmyggbekämpning i Nedre Dalälven skickades till Naturvårdsverket i dag. Ansökan gäller för åren 2023, 2024 och 2025 och inkluderar samma ramområden som tidigare samt utökningar inom Färnebofjärdens nationalpark, totalt 14 103 ha. Länk till ansökan med bilagorna kommer när den finns tillgänglig på Naturvårdsverkets hemsida.

Vi önskar alla en glad och myggfri midsommar!

2022-06-11 18:44

Bekämpningen avslutad i dag

Årets första bekämpningsinsats på 106 ha fördelade på Hallsjön och Åängarna kunde avslutas på eftermiddagen.

2022-06-10 15:54

Bekämpning i Hallsjön och Åängarna

I morgon lördag kommer helikoptern för bekämpning av Hallsjön och Åängarna, Heby kommun. Vi börjar på förmiddagen och räknar med att bli klar under eftermiddagen.

2022-06-09 16:03

Liten bekämpningsinsats i Huddunge

I Hallsjön vid Huddunge har stora mängder översvämningsmygglarver påträffats och vi planerar nu för en bekämpning. Helikoptern kommer antingen fredag kväll eller lördag morgon.

2022-06-07 14:58

Aktuellt myggläge

Varken Dalälven eller Klarälven hade en vårflod och inga översvämningar orsakade av älvarna har än så länge förekommit i år. Regnvädret den senaste tiden har fyllt på med vatten på en del ställen, men hittills har vi inte observerat någon stor kläckning av översvämningsmygglarver. Däremot är skogsmyggorna i luften och till exempel vid Storsjön i Möklinta förekommer stora mängder av Aedes cantans, sommarskogsmyggan, en stor stickmygga som kan drabba boende i närheten. Vi fortsätter kolla en eventuell kläckning av översvämningsmygglarver i områden som Hallsjön och Storsjön den närmaste tiden.
 

2022-03-11 11:38

Beslut Forshaga

Idag kom Naturvårdsverkets beslut om bekämpning i Forshaga kommun. Tillstånd beviljades för de sökta ramområdena med undantag för 0,8 ha inom Natura 2000 området Näs. Hela beslutet finns att läsa  här.

2021-10-04 11:02

Ansökan Forshaga 2022 inlämnad till Naturvårdsverket

Vi har nu skickat ansökan om tillstånd och dispens för myggbekämpning 2022 i Forshaga till Naturvårdsverket. Ansökan omfattar samma ramområden som 2021. Hela ansökan finns här på Naturvårdsverkets hemsida.