Meny

Nyhetsarkiv

2022-03-11 11:38

Beslut Forshaga

Idag kom Naturvårdsverkets beslut om bekämpning i Forshaga kommun. Tillstånd beviljades för de sökta ramområdena med undantag för 0,8 ha inom Natura 2000 området Näs. Hela beslutet finns att läsa  här.

2022-02-10 11:11

Lediga tjänster

Vi söker en myggbekämpningstekniker och två fältassistenter, läs mer under Lediga tjänster

2022-02-08 13:03

Två fältassistenter sökes!

Vi söker två fältassistenter som ska hjälpa till med insamlingen av stickmyggor och fångst av insekter i egenkontrollprogrammet.

2021-10-04 11:02

Ansökan Forshaga 2022 inlämnad till Naturvårdsverket

Vi har nu skickat ansökan om tillstånd och dispens för myggbekämpning 2022 i Forshaga till Naturvårdsverket. Ansökan omfattar samma ramområden som 2021. Hela ansökan finns här på Naturvårdsverkets hemsida.

2021-08-26 11:22

Bekämpningssäsongen avslutas

Översvämningarna i Nedre Dalälven under slutet av augusti har kläckt fram larver i sådan omfattning att bekämpning skulle kunna motiveras. Men det kyliga vädret ger en kraftigt minskad risk för att denna generation av översvämningsmyggor kommer para sig vilket krävs för att starta blodsugningsaktivitet. Vår bedömning är att denna generation översvämningsmyggor sannolikt inte kommer orsaka några betydande stickmyggproblem. Vi har därför beslutat att inte genomföra någon bekämpningsinsats denna gång och därmed avsluta vår bekämpningssäsong.

2021-08-19 08:36

Ny personal sökes

Biologisk Myggkontroll behöver utöka personalstyrkan inom den operativa verksamheten och nu inrättas två nya tjänster, Bekämpningsbiolog (2021#01) och Entomolog med forskningsprofil (2021#02).

2021-06-24 12:23

Skicka era myggproblem

Efter den i särklass största bekämpningen sedan starten 2002 har vi nu tittat på resultatet. Redan 24 hr efter bekämpning utvärderades effekter på larverna och visade 98-100% reduktion vilket innebär att endast ett fåtal stickmyggor kläckts från bekämpade områden. Men nu tre veckor efter bekämpningen har det visat sig att stora till mycket stora mängder blodsökande Aedes sticticus förekommer i flera områden – var kommer de ifrån?
 
Denna stickmygga flyger mycket långt vilket innebär att samtliga produktive översvämningsområden inom minst 5 km måste bekämpas för att stickmyggorna inte skall flyga in från obekämpade områden. Inför nästa ansökan kan vi behöva utvidga våra ramområden. För att kunna utvidga vår bekämpning till de områden vars stickmyggor nu drabbar exempelvis Östa, men också några andra områden där det finns produktionsområden utan tillstånd behöver vi information från stickmyggdrabbade – såväl boende som besökare.
 
Skriv till vår infomail info@mygg.se och berätta hur eller på vilket sätt ni drabbats av stickmyggor samt ange plats (så noga som möjligt), datum och gärna tid. Behövs även kontaktuppgifter så vi kan ta kontakt och fråga om mer detaljer när det behövs.
 

2021-06-24 06:10

Slutsatsen av den andra bekämpningsinsatsen

Den 20/6 har vi avslutade den andra bekämpningen för säsongen 2021. Vi har då utfört bekämpning av översvämningsmyggor i 643 ha översvämmade områden inom 3 kommuner i Nedre Dalälven. (se karta)
Vi hoppas den bidrar till en trevlig midsommar!

2021-06-18 21:43

Andra bekämpningen - Efter regn

Vi startar den andra bekämpningsinsats imorgon (19/6) om vädret tillåter. Regn har skapat översvämningar i områden som är bortkopplade från Dalälven vilka har orsakat en kläckning av översvämningsmygglarver. Bekämpning kommer ske i områdena kring Hallaren, Vivastbo och Dalkarlsbo. Om det inte blåser och rengar för mycket hoppas vi  kunna avsluta bekämpningsinasten under helgen. 
 

2021-06-04 12:52

Bekämpning i Nedre Dalälven och Forshaga kommun

Under förmiddagen genomförs bekämpning i Avestaområdet vilket avslutar den mycket omfattande första bekämpningen för säsongen 2021. Vi har då utfört bekämpning av översvämningsmyggor i 5856 ha översvämmade områden inom 7 kommuner i Nedre Dalälven (klicka för karta) och i 276 ha inom Forshaga kommun (klicka för karta). Varmt tack till all extrapersonal som med stor entusiasm och utan klagan utfört omfattande arbetsuppgifter inför och efter bekämpning.