Meny

Nyhetsarkiv

2023-08-23 13:10

Aktuellt om stickmyggläget

Vanligtvis märker man av blodsugande stickmyggor cirka 2-3 veckor efter en översvämning med kläckning av mygglarver. På många ställen vid både Dalälven och Klarälven kan man dock redan nu uppleva en ökning av mängden blodsugande stickmyggor fast det inte har gått två veckor från översvämningstillfällen. Troligen har den långa regnperioden lett till att det har bildats pölar lite varstans inklusive ställen där det sedan tidigare fanns ägg från översvämningsmygg. Under perioden med återkommande lokala regn lyckades då dessa diffusa småpölar fortlöpande producera små mängder mygg som tillsammans sedan blir påfrestande. Denna situation är svårhanterlig från bekämpningssynpunkt då det kräver många små bekämpningsinsatser under flera veckor.
 

2023-08-18 10:01

Uppdatering om läget vid Klarälven och vid Dalälven

Bekämpningsinsatsen vid Klarälven i Forshaga avslutades i onsdags och kontrollerna i går visade genomgående på bra resultat. Flödet i Klarälven har minskat och ingen ökning förväntas den närmaste tiden. Översvämningarna vid Klarälven var omfattande och vi kommer att uppdatera ramområdena för nästa års tillståndsansökan till Naturvårdsverket.

För Dalälven ser vi just nu den största översvämningen på decennier. Enorma ytor är översvämmade men det är svårt att bedöma hur omfattande kläckningen av översvämningsmygg blir. Bekämpningsmedlet VectoBac G för Dalälven är nästan slut efter tre stora insatser i år och räcker inte till en meningsfull insats vid denna enorma översvämning. Även om vi skulle bekämpa några hundra hektar så skulle det inte märkas om bekämpningen hade behövts på flera tusen hektar. Därför kommer vi alltså inte genomföra en fjärde bekämpning vid Dalälven.
 

2023-08-15 13:35

Bekämpning med helikopter i Forshaga på onsdag

Helikoptern kommer påbörja bekämpningen i Forshaga tidigt i morgon onsdagen 16 augusti. Om vädret tillåter räknar vi med att kunna flyga alla områden i morgon.

2023-08-14 15:13

Bekämpning i Forshaga

Även i Forshaga kommun finns omfattande översvämningar nu på grund av det höga flödet i Klarälven. Vi är på plats för att inventera översvämningarnas omfattning och mängden stickmygglarver inför en bekämpningsinsats.

2023-08-10 16:20

Tredje bekämpningsinsatsen avslutad

I går bestämde vi oss att avbryta årets tredje bekämpningsinsats vid Nedre Dalälven på grund av den kraftiga höjningen av vattenflödet. Bekämpningen fokuserade på områden runt Österfärnebo, Gysinge, Tärnsjö och Hedesunda. Den fjärde översvämningen har redan startat och förväntas blir mycket omfattande. Bekämpningsmedlet räcker inte till en fjärde insats och tyvärr får man räkna med en viss kläckning av översvämningsmyggor. I år har vi bekämpat över 11 000 hektar vilket inte har förekommit tidigare år.

2023-08-08 22:39

Bekämpningen på onsdag

Idag kunde vi inte flyga mycket på grund av regn men vi hoppas på bättre väder i morgon onsdag. Vi flyger de sista områden söder om Österfärnebo i morgon bitti, sedan fortsätter vi runt Gysinge. Därefter flyttar vi vidare till Tärnsjö. Det kraftiga regnovädret ställer till med stora problem med såväl uppehåll i spridningen som stigande vattennivåer.

2023-08-07 16:18

Bekämpningen fortsätter

Regnvädret påverkar bekämpningsinsatsen med långa tvångspauser. Helikoptern är i luften när det går och vi är klara med områdena runt Österfärnebo och fortsätter på eftermiddagen med Ista, Bärrek, Fågle och Bännbäck. Om vädret tillåter börjar vi eventuellt med områdena runt Gysinge redan i kväll, men troligen blir det på morgondagen. Därefter fortsätter vi med områden runt Tärnsjö och Huddunge.

2023-08-06 06:36

Bekämpning med helikopter börjar idag

Idag börjar spridningen av det biologiska bekämpningsmedlet VectoBac G med helikopter i områden vid Näckenbäck, Bännbäck och Leknäs samt områden runt Bärrek, Fägle, Ista och Österfärnebo. Därefter fortsätter vi mot Gysinge. Vädret kan orsaka uppehåll i spridningen eller ändringar i turordningen.

2023-08-04 17:55

Årets tredje bekämpningsinsats

Förberedelserna för en tredje bekämpningsinsats är i gång med inventering av mygglarvsmängderna och översvämmningarnas omfattning. På söndag planerar vi att börja spridningen av VectoBac G med helikopter i områden runt Bännbäck och från Bärrek till Österfärnebo, följd av Gysinge och områden runt Tärnsjö.

2023-08-01 15:19

Ökat flöde i Dalälven

I Dalälven stiger vattnet och det finns risk för översvämningar med myggproduktion. Vi planerar att kolla läget senare i veckan och förbereder för en eventuell bekämpning. Efter de två stora bekämpningar i juni på totalt 9915 ha finns bekämpningsmedel kvar för endast ca 3200 ha vilket troligen inte räcker för en heltäckande tredje insats. Vi kommer därför behöva prioritera områden efter omfattning och mygglarvsmängder.