Meny

Nyhetsarkiv

2023-03-17 08:11

Naturvårdsverket hat fattat beslut

Nu har Naturvårdsverket fattat beslut angående stickmyggbekämpning i Nedre Dalälven och i Forshaga. Beslutet för Nedre Dalälven gäller för åren 2023 - 2025 och omfattar alla sökta ramområden förutom tre Natura 2000 - områden i Gävleborgs län, som hat fått avslag även tidigare år. Beslutet för Forshaga gäller 2023 och omfattar alla sökta ramområden.

2023-03-03 11:13

"Nakna i mygghelvet" - P4 dokumentär

I denna dokumentär kan man höra en del om hur allt började och hur det var en gång i tiden! Länk finns här!

2023-03-01 11:15

Ny publikation

Nu finns en ny vetenskaplig artikel från vår grupp som handlar om stickmyggor i Forshaga, en online version finns redan att läsa på Journal of the European Mosquito Control Association (article in press).

2023-01-13 14:03

Lediga tjänster

Vi söker en entomolog för ett vikariat och fältassistent för sommaren, kolla sida Lediga tjänster!

2022-10-13 14:00

Nu finns Biologisk Myggkontroll på Instagram

Följ oss gärna på Instagram

2022-10-05 14:53

Aktuellt läge ansökningar

Ansökan om bekämpning av översvämningsmyggor i Forshaga 2023 skickades till Naturvårdsverket den 27 september. Ansökan för Nedre Dalälven 2023-2025 har nu gått ut på remiss från Naturvårdsverket och finns att tillgå på deras hemsida, läs mer här

2022-07-25 10:40

Tre lediga tjänster

Nu finns tre lediga tjänster hos oss, två entomologer och en GIS-ingenjör. Läs mer här!

2022-06-22 15:35

Ansökan Nedre Dalälven 2023-2025 skickades i dag

Nästa tre-års ansökan för stickmyggbekämpning i Nedre Dalälven skickades till Naturvårdsverket i dag. Ansökan gäller för åren 2023, 2024 och 2025 och inkluderar samma ramområden som tidigare samt utökningar inom Färnebofjärdens nationalpark, totalt 14 103 ha. Länk till ansökan med bilagorna kommer när den finns tillgänglig på Naturvårdsverkets hemsida.

Vi önskar alla en glad och myggfri midsommar!

2022-06-11 18:44

Bekämpningen avslutad i dag

Årets första bekämpningsinsats på 106 ha fördelade på Hallsjön och Åängarna kunde avslutas på eftermiddagen.

2022-06-10 15:54

Bekämpning i Hallsjön och Åängarna

I morgon lördag kommer helikoptern för bekämpning av Hallsjön och Åängarna, Heby kommun. Vi börjar på förmiddagen och räknar med att bli klar under eftermiddagen.