Meny


Om VectoBac G

Bekämpningsmedlet VectoBac G® är verksamt mot larver av stickmyggor och Biologisk Myggkontroll använder det enbart mot larver av översvämningsmyggor, främst arten Aedes sticticus. Den verksamma beståndsdelen i VectoBac G är protoxin i form av proteinkristaller som producerats i bakterien Bacillus thuringiensis israelensis (Bti) LÄS MER ».

Bakterien Bti odlas i stora behållare, torkas och mals till pulver. Detta bakteriepulver klibbas fast på små bitar av majskolvens vedartade kärna med hjälp av majsolja. Form och densitet hos dessa Bti-laddade granulat gör att de kan spridas från helikopter och ta sig ner genom lövklädda trädkronor, buskar och gräs för att nå vattenytor och pölar i markplanet. När granulaten landar på vattenytan frigörs lite majsolja som gradvis tar med sig proteinkristallerna så att de sakta sjunker genom vattnet och kan sväljas av stickmygglarver.Granulat av VectoBac G på vattenytan i Nordmyra