Meny


 

Om projektet

Syftet med projektet är att förbättra miljön för boende och tamboskap samt förbättra förutsättningarna för turism genom att begränsa förekomsten av stickmyggor i Nedre Dalälvens översvämningsområden.

Projektet består i att sprida biologiskt bekämpningsmedel mot stickmyggor i Nedre Dalälvens översvämningsområden under 2021 från helikopter. Personal följer utvecklingen av myggförekomst och avgör var bekämpningen ska genomföras för bästa effekt.


Detta händer i projektet:
Vecka 18 fältbesök, kläckfällorna sätts igång
Vecka 19 fältbesök, mygg-monitoring, tömning kläckfällor
Vecka 20 fältbesök, tömning kläckfällor
Vecka 21 fältbesök, mygg-monitoring, tömning kläckfällor
Vecka 22 fältbesök, tömning kläckfällor
Vecka 23 fältbesök, mygg-monitoring, tömning kläckfällor
Vecka 24 fältbesök, tömning kläckfällor
Vecka 25 fältbesök, mygg-monitoring, tömning kläckfällor
Vecka 26 fältbesök, tömning kläckfällor
Vecka 27 fältbesök, mygg-monitoring, tömning kläckfällor
Vecka 28 fältbesök, tömning kläckfällor
Vecka 29 fältbesök, mygg-monitoring, tömning kläckfällor
Vecka 30 fältbesök, tömning kläckfällor
Vecka 31 fältbesök, mygg-monitoring, tömning kläckfällor
Vecka 32 fältbesök, tömning kläckfällor
Vecka 33 fältbesök, mygg-monitoring, tömning kläckfällor
Vecka 34 fältbesök, tömning kläckfällor
Vecka 35 fältbesök, mygg-monitoring, tömning kläckfällor