Meny


Översvämningsmyggor

Översvämningsmyggor, främst Aedes sticticus, är målarter för bekämpningsinsatserna i Nedre Dalälvens översvämningsområden. Dessa stickmyggor lägger ägg på fuktig mark och äggen överlever i många år vilket över tiden innebär att det skapas en äggbank. Det krävs översvämning och vattentemperatur på cirka 8–10oC för att äggen skall kläckas till larver, men inte alla ägg kläcks vid samma översvämning. Larverna äter närmast kontinuerligt dygnet runt, utvecklas snabbt och beroende på temperatur så lämnar de vattenytan som flygande honor och hanar inom cirka 10–14 dagar. Honor av Aedes sticticus suger normalt inte blod förrän de parat sig, vilket också är beroende av väderlek, så det kan dröja ytterligare någon dag till en vecka innan de blodsökande honorna ställer till det för boende och besökare i området. Flera generationer översvämningsmyggor kan utvecklas under en sommar och orsaka enormt stora och omfattande stickmyggproblem över lång tid. Dessa aggressiva stickmyggor skyr inte sol, är aktiva mitt på dagen och de kan flyga i stora mängder upp till 10 km eller mer för att hitta sitt blodmål.

Vid Nedre Dalälven förekommer, förutom den vanligaste arten Aedes sticticus, också fem andra översvämningsmyggarter: Aedes vexans, Aedes cinereus, Aedes rossicus, Aedes caspius och Aedes dorsalis.

Blodsugande Aedes caspius, en saltvattenstålig översvämningsmygga som man finner främst vid kustlandskap.​

Blodsugande hona av arten Aedes sticticus​. Foto: Thomas Persson Vinnersten