Meny


Stickmyggläget


Här publiceras de fångster av vuxna stickmygg som vi utför varannan vecka under perioden maj-september på totalt 42 fångstplatser, se karta.Årets första monitoringvecka är vecka 19.