Meny


Stickmyggläget


Här publiceras de fångster av vuxna stickmygg som vi utför varannan vecka under perioden maj-september på totalt 39 fångstplatser, se karta.


Letar du efter Forhaga? Resultat av stickmyggfångsten i Forshaga hittas här.



Vecka 37
Nu är årets sista fångst gjord vid Nedre dalälven, se veckans fångst. På de flesta fångstplatser fanns få stickmygg. De största fångsterna fanns i Hyttön (1000 st) samt Ormpussen (870 st).

Vecka 35
Det är få stickmygg i hela Nedre dalälvsområdet, se veckans fångst, den största fångsten fanns i Ormpussen (266 st). Det här var årets näst sista fångstvecka.

Vecka 33
Den här veckan har det varit få stickmygg i fångsterna, se veckans fångst. Flest fanns i Ormpussen (1 300), Lindängsbäcken (720) samt Hallsjön (400).

Vecka 31
På de flesta platser har mängderna stickmygg fortsatt att minska, se veckans fångst. Största fångsterna fanns i Ista (1 900), Baggbo (1 500) samt Dalkarlsbo (1 100).

Vecka 29
Stickmyggen fortsätter att minska i antal, se veckans fångst.

Vecka 27
Myggmängderna har minskat på de flesta fångstplatserna, se veckans fångst. Dock kan det finnas en hel del mygg kvar i vissa områden, främst i skogsmiljöer.

Vecka 25
Antalet stickmygg har ökat, se veckans fångst. På vissa platser, t ex i trakterna kring Bärrek, finns stora mängder. Vi tror dock att antalet stickmygg kommer att minska till nästa fångstvecka.

Vecka 23
Antalet stickmygg har ökat, se veckans fångst. 

Vecka 21

Här är veckans fångst. Skogsmyggen håller på att lämna larvstadiet och komma upp i luften. Vi har också översvämningar i området där översvämningsmyggens larver kläcker fram, vi förbereder just nu en bekämpning av dessa.

Vecka 19
Årets första fångst av stickmyggor i Nedre Dalälven är utförd.