Meny


Stickmyggläget


Här publiceras de fångster av vuxna stickmygg som vi utför varannan vecka under perioden maj-september på totalt 42 fångstplatser, se karta.


Resultat av stickmyggfångsten i Forshaga hittas här.
Vecka 37
Sista fångstveckan för i år är avslutad. Eftersom det är en ganska varm och fuktig höst så finns fortfarande lite stickmygg kvar i skogarna, se veckans fångst. Flest fanns i Huddunge Hallsjön samt Hyttön med 79 st stickmygg vardera.

Vecka 35
Nu finns det få stickmygg kvar i området, se veckans fångst. Största fångster var i Kvarnön (283 st) samt Hyttön (271 st).

Nu är säsongen snart slut och det är bara en monitoringvecka kvar, vecka 37.

Vecka 33
Stickmyggen blir färre och färre, se veckans fångst. Dock finns en del kvar i skogen till exempel vid Lindängsbäcken och Ormpussen.

Vecka 31
Stickmyggen fortsätter att minska i antal, se veckans fångst.

Vecka 29
Antalet stickmygg fortsätter att minska, se veckans fångst, dock finns det en del kvar främst i skogen.

Vecka 27
På de flesta platser har antalet stickmygg minskat, se veckans fångst, men på vissa platser finns fortfarande ganska stora mängder kvar.

Vecka 25
Det finns fortfarande stora mängder skogsmygg i luften men på några ställen har vi denna vecka dessutom uppmätt olidliga mängder stickmygg med en hög andel översvämningsmyggor, se veckans fångst. Som vi kunde se redan veckan 23 så ökade myggmängderna på vissa ställen på grund av en tidigare översvämning utan bekämpning (Naturvårdsverkets beslut hade inte vunnit laga kraft då). Ökningen vi ser veckan 25 med delvis helt olidliga mängder är inte lätt att förstå. En möjlig förklaring är fortsatt svårobserverad produktion av översvämningsmyggor när flödet i Näs svängde mellan 295 till 362 m3/s veckan 21-22 men detta är en spekulation. Vi kommer gå genom vårt underlag under nästa vecka för att bättre förstå vad som kan ha hänt för att sedan också informera Naturvårdsverket och Miljödepartementet.

Vecka 23
Antalet stickmygg har ökat på de flesta platser under de två senaste veckorna, se veckans fångst. De kan komma att öka lite till på vissa platser då det finns översvämningar i området och det har kläckt fram översvämningsmygglarver. Vi utför bekämpning av dessa denna vecka.

Vecka 21
Nu finns flygande stickmygg i området, se veckans fångst. De flesta är skogsmygg.

Vecka 19
Här är årets första fångst. Som vanligt, på våren, så var det mycket få stickmygg i fällorna.