Meny


Stickmyggläget


Här publiceras de fångster av vuxna stickmygg som vi utför varannan vecka under perioden maj-september på totalt 42 fångstplatser, se karta.

Vecka 23
Antalet stickmygg har minskat på många platser, se veckans fångst, medan de har ökat på andra platser som ligger nära obekämpade områden. Därifrån sprider sig myggen nu. Det är torrt i markerna och vi förväntar oss inte någon ny kläckning av översvämningsmygglarver just nu.

Vecka 22
Denna vecka har vi haft extra fällor för att mäta stickmygmängderna i ett antal obekämpade områden, och alla har visat sig vara högproduktiva. I obekämpade områden sydväst om Gysinge och Mattön fångades mer än 35000 stickmyggor per fälla och natt, vid Jordsbärsmuren runt 8000 stickmyggor per fälla och natt och på Tjursön runt 25000 stickmyggor per fälla och natt. Även i Spjutholmen naturreservat fångade vi mer än 35000 stickmyggor per fälla och natt. Kartorna  visar fångsplatserna och en 5 km buffertzon runt dessa, som representerar området som drabbas av dessa översvämningsmygg. Desvärre kan översvämningsmyggorna av arten Aedes sticticus sprida sig betydligt längre än 5 km när de förekommer i sådana stora mängder, upp till 10-15 km.
Karta Gysinge - Jordbärsmuren - Tjursön
Karta Spjutholmen


Vecka 21
Det är mycket mygg i luften nu och den stora delen är skogsmygg, se veckans fångst. På några ställen finns det också översvämningsmygg. Runt Avesta är det rätt stora mängder eftersom bekämpningen inte kunde genomföras fullt ut då flera markägare säger nej till bekämpning. Även i områden utan tillstånd, vid Jordbärsmuren och Spjutholmen, har stora mängder översvämningsmygg kläckts fram och det finns fortfarande puppor i vattnet och därmed kan myggmängderna öka ytterligare under nästa vecka.

Vecka 19
Just nu är det mycket få stickmygg i området med endast några enstaka stickmygg i fällorna, se veckans fångst.