Meny


Stickmyggläget


Här publiceras de fångster av vuxna stickmygg som vi utför varannan vecka under perioden maj-september på totalt 42 fångstplatser, se karta.


Resultat av stickmyggfångsten i Forshaga hittas här.
Vecka 21
Nu finns flygande stickmygg i området, se veckans fångst. De flesta är skogsmygg.

Vecka 19
Här är årets första fångst. Som vanligt, på våren, så var det mycket få stickmygg i fällorna.