Meny


Stickmyggläget


Här publiceras de fångster av vuxna stickmygg som vi utför varannan vecka under perioden maj-september på totalt 42 fångstplatser, se karta.

Vecka 37
Det här var sista fångstveckan för i år. Några stickmygg finns fortfarande kvar i luften men de är få, se veckans fångst.

Vecka 35
Det är få stickmygg på de flesta platser runt Nedre dalälven, se veckans fångst.

Vecka 33
Stickmyggen fortsätter att minska i antal, se veckans fångst. Vi förväntar oss inte någon nämnvärd ökning till nästa fångsttillfälle.

Vecka 31
Antalet stickmygg har minskat på de flesta platser, se veckans fångst. I nuläget finns inga översvämningar som kan producera översvämningsmygglarver och vi förväntar oss inte någon ökning till nästa fångsttillfälle.

Vecka 29
Nu har antalet stickmygg minskat i området, se veckans fångst. På en del platser kan det dock finnas en del kvar, mest i närheten av skog. Vi förväntar oss en fortsatt minskning.

Vecka 27
Det har inte varit någon ny kläckning av översvämningsmygg sedan förra fångstveckan, men fångsterna på vissa platser har ändå ökat denna vecka, se veckans fångst. Under vecka 25 blåste det väldigt mycket och det kan ha påverkat fångsterna den veckan. De översvämningsmygg som kläcktes fram i obekämpade områden i början av sommaren sprider sig fortfarande oförutsägbart över stora områden.

Vecka 25

Det finns fortfarande en del stickmygg kvar i området även om det har minskat på en del platser, se veckans fångst. Det finns inga översvämningar just nu och vi förväntar oss därmed ingen ny kläckning av översvämningsmygglarver.

Vecka 23
Antalet stickmygg har minskat på många platser, se veckans fångst, medan de har ökat på andra platser som ligger nära obekämpade områden. Därifrån sprider sig myggen nu. Det är torrt i markerna och vi förväntar oss inte någon ny kläckning av översvämningsmygglarver just nu.

Vecka 22
Denna vecka har vi haft extra fällor för att mäta stickmygmängderna i ett antal obekämpade områden, och alla har visat sig vara högproduktiva. I obekämpade områden sydväst om Gysinge och Mattön fångades mer än 35000 stickmyggor per fälla och natt, vid Jordsbärsmuren runt 8000 stickmyggor per fälla och natt och på Tjursön runt 25000 stickmyggor per fälla och natt. Även i Spjutholmen naturreservat fångade vi mer än 35000 stickmyggor per fälla och natt. Kartorna  visar fångsplatserna och en 5 km buffertzon runt dessa, som representerar området som drabbas av dessa översvämningsmygg. Desvärre kan översvämningsmyggorna av arten Aedes sticticus sprida sig betydligt längre än 5 km när de förekommer i sådana stora mängder, upp till 10-15 km.
Karta Gysinge - Jordbärsmuren - Tjursön
Karta Spjutholmen


Vecka 21
Det är mycket mygg i luften nu och den stora delen är skogsmygg, se veckans fångst. På några ställen finns det också översvämningsmygg. Runt Avesta är det rätt stora mängder eftersom bekämpningen inte kunde genomföras fullt ut då flera markägare säger nej till bekämpning. Även i områden utan tillstånd, vid Jordbärsmuren och Spjutholmen, har stora mängder översvämningsmygg kläckts fram och det finns fortfarande puppor i vattnet och därmed kan myggmängderna öka ytterligare under nästa vecka.

Vecka 19
Just nu är det mycket få stickmygg i området med endast några enstaka stickmygg i fällorna, se veckans fångst.