Meny


Stickmyggläget


Här publiceras  de fångster av vuxna stickmygg som vi utför varannan vecka under perioden maj-september på totalt 42 fångstplatser, se karta.

Redan i början av maj är de första stickmyggorna i luften. Det handlar om arter som har övervintrat som vuxna honor, till exempel arten Culiseta alaskaensis, en stor stickmygga med randiga ben. Därefter brukar skogsmyggorna ökar i antalet, men i år är det låga mängder av dessa.


Vecka 37
Några enstaka stickmygg har dröjt sig kvar nu på höstkanten, se VECKANS FÅNGST.
Detta var den sista fångsten för i år.

Vecka 35
Här är VECKANS FÅNGST. Detta var den näst sista fångsten för i år, den sista är om två veckor.

Vecka 33
Det är fortfarande mycket få stickmygg runt Nedre Dalälven, se VECKANS FÅNGST.

Vecka 31
Antalet stickmygg fortsätter att minska; här är VECKANS FÅNGST.

Vecka 29
Det är fortsatt få stickmygg runt Nedre Dalälven, se VECKANS FÅNGST.

Vecka 27
Det är fortfarande mycket få stickmygg i området, se VECKANS FÅNGST, och vi förväntar oss inte någon ökning.

Vecka 25
Det var få stickmygg i fällorna den här veckan, se VECKANS FÅNGST, de flesta är skogsmygg. Trots lite regn finns inga översvämningar som producerar översvämningsmygg.

Vecka 23
På de flesta platser har en liten ökning av stickmygg skett, se VECKANS FÅNGST, och av dessa är de flesta skogsmygg. Det är fortfarande torrt och det finns inga översvämningar som producerar översvämningsmygg.

Vecka 21
En liten ökning har skett av stickmygg och det är skogsmyggorna som har börjat flyga, se VECKANS FÅNGST. Till nästa fångstvecka kan det ha ökat lite till då det fortfarande finns en del skogsmygg kvar i larvstadiet. Det är torrt i markerna och just nu finns inga översvämningar som producerar översvämningsmygg.

Vecka 19
Nu har vi fångat de första flygande stickmyggorna för i år, se VECKANS FÅNGST, och som vanligt var det mycket få stickmygg i fällorna.