Forskning och utveckling

Biologisk Myggkontroll genomför sedan mer än 20 år standardiserad övervakning av insektsmängder, samt insamling och identifiering av insekter. Dessa insamlingar ger viktig information för vår verksamhet (se också Stickmyggläget och Egenkontroll) men används också för att öka kunskapen om insekternas biologi och roll i ekosystemet och i förhållande till människan, med huvudfokus på stickmyggor. Vi bedriver forsknings- och utvecklingsprojekt i samarbete med bland andra Uppsala universitet. Resultaten kommer finnas tillgängliga för allmänheten här på hemsidan och även publiceras i vetenskapliga tidskrifter.

Vid frågor om vår forskning, hör gärna av er till Jenny Hesson, forskningsansvarig vid Biologisk Myggkontroll. Vid frågor om vårt utvecklingsarbete, kontakta Martina Schäfer, bekämpningsledare med GIS-ansvar.