​Stickmyggsmonitoring

Det är viktigt för vår verksamhet att följa utvecklingen, artsammansättningen och mängder av stickmyggor vid Nedre Dalälven. Vårt monitoringprogram startade i maj 2001 med fångst av stickmyggor i 23 fångstområden inom 7 kommuner. Över årens lopp har vissa fångstområden avslutats och andra tillkommit.  Under 2023 samlas stickmygginformation i 26 fångstområden inom 7 kommuner kring Nedre Dalälvsområdet.

Vi fångar stickmyggor varannan vecka från maj till september (vecka 19 till 37), räknar dem och resultatet redovisas på hemsidan i slutet av varje fångstvecka (LÄS MER » om Stickmyggläget). Fångsten utförs med standardiserade stickmyggfällor, Centers for Disease Control and Prevention miniature light trap (CDC-fälla), som sätts ut under eftermiddag/kväll och tas in nästföljande morgon/förmiddag, alltså 1 fällnatt. Fällan hängs upp på en gren i ett träd och bredvid hängs ett paket med torris (fryst koldioxid). Koldioxiden avges sakta i gasform och lockar då till sig blodsökande stickmygghonor. De stickmyggor som sedan kommer nära fällan sugs in i en fällpåse av en batteridriven fläkt. Då vi hämtar in fällan sövs stickmyggorna med koldioxid så att de går att räkna och därefter konserveras de genom infrysning. Artbestämningen utförs under vintern i vårt laboratorium.

Sövda stickmyggor (with logo)
Sövda stickmyggor, 42 500 stycken från Ista, år 2010
CDC-fälla med torris (with logo)
Utsatt CDC-fälla med torris i paket hängande bredvid