Egenkontroll Forshaga

Inventeringen av fjädermyggor i Forshaga kommun är avslutat och en sammanfattande rapport kommer under 2023.

Enligt Naturvårdsverkets beslut har vi under åren 2020 till 2022 genomfört ett egenkontrollprogram i Forshaga som innebär inventering av fjädermyggor (Chironomidae) för att få kunskap om likheter och skillnader mellan Dalälvens och Klarälvens fjädermyggsfauna. Fjädermyggorna, speciell underfamiljen Chironominae, är kända för att kunna påverkas av Bti. I Nedre Dalälven genomförs ett omfattande egenkontrollprogram (läs mer här) och kunskap därifrån kan även användas för Forshaga.