Forshaga stickmyggläget

Här publiceras de fångster av vuxna stickmygg som vi utför varannan vecka under perioden maj-september på totalt 6 fångstplatser  Monitoringen av stickmyggor börjar vecka 19 och förtsätter genom vecka 37.

v29

Veckans myggfångst är låg och har minskat ytterligare på de flesta platser sen föregående fångst. Se fångst här.

v27

Efter en optimal kväll för att fånga stickmyggor fångade vi väldigt lite på alla platser. Detta är rimligt på grund av en framgångsrik bekämpning av översvämningsmyggor och att skogsmyggor förtsätter minska naturligt. Se fångst här.

v25

Veckans myggfångst är låg och stabil. Vi önskar alla en trevlig midsommar! (se fångst här)

v23

Veckans stickmyggfångst var något lägre än förra veckan. Detta beror troligtvis på en lyckad bekämpning och att skogsmyggorna har haft sin peak för i år. (Se fångst här). 

v21

Fångsten ökade lite men var fortfarande låg den senaste veckan och det är förväntat. Resultaten kan du se här. Efter bekämpningen som skedde under vecka 20 räknar vi med att fångsten kommer att hålla sig stabil eller öka något men förhoppningsvis inte till något mått av obehag.

v19 

Årets mygginsamling har startat. De låga mängderna stickmyggor såväl som deras egenskapar ger en indikation på övervintrande honor och tidig kläckning av skogsmyggor. Som alltid kommer våra proffsiga entomologer att göra den slutliga identifieringen. Se fångst här.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.