Forshaga stickmyggläget

Här publiceras de fångster av vuxna stickmygg som vi utför varannan vecka under perioden maj-september på totalt 6 fångstplatser  Monitoringen av stickmyggor börjar vecka 19 och förtsätter genom vecka 37.

v19 & v21
Årets mygginsamling har startat. De låga mängdena stickmyggor reflekterar tidig kläckning av skogsmyggor. Se fångst här.

v23
Efter bekämpningen under v21 höll myggfällorna ett lågt antal myggor på alla identifierade platser (se fångst här). Trots detta hade vi fått feedback från en boende i Östra Deje så vi bestämde oss att sätta ut en fälla nära Tångån som gav över 1 000 myggor till fällnatten. Vi kommer att behöva identifiera dessa till arter och sedan kan ta hänsyn till dessa data när vi planerar för ramområdet i 2024 års ansökan.

v25
Antalet stickmyggor har ökat något på några fångstplatserna men max-fångsten är fortfarande väldigt låg med 539 stickmyggor per fällnatt vid Stormon (se fångst här).

Vi satte också två extra fällor denna vecka för att bättre förstå Nyckelby samt några våtmarker norr om Övre Ullerud. I fällan i Nyckelby fångades drygt 1500 under en natt och visar därmed på viss myggproduktion från detta område. I fällan norr om Övre Ullerud låg fångsten på enbart 140 stickmyggor per fällnatt och därmed inga tecken på för oss okända produktionsområden i närheten.

v27
Ingen myggfångst denna vecka pga leveransproblem med torr-is.

v29
Veckans fångst var stabil och låg på alla ställen. Med betydande nederbörd i området håller vi noga koll på eventuella översvämningar. Se fångst här.

v31
Veckans fångst var igen låg på alla ställen. Se fångst här.

v33
Myggfångsten har ökat något på några av fångstplatserna men är fortsatt låg. Se fångst här.

v35
Mängen mygg har ökat något i fällorna denna vecka, men det är fortfarande ingen stor myggfångst vilket visar att bekämpningen fungerat bra. Dock kan det upplevas som mycket flygande myggor i luften just nu. Det beror på att det har regnat mycket och det har troligen bildats vattenpölar lite varstans, vilket har lett till en kontinuerlig kläckning av myggor under den senaste tiden. Se fångst här.

v37
Detta var vår sista insamling för säsongen och mängderna minskade totalt sett med vissa förändringar i distributionen men generellt stabila och låga på alla fångstplatser. Se fångst här.