Stickmyggläget

Här publiceras fångsten av vuxna stickmygg från 2024. Fångst av stickmygg utförs på totalt 26 fångstplatser runt Nedre Dalälven (se karta) varannan vecka under perioden maj-september, med start vecka 19.

Vecka 19

Årets mygginsamling har startat. Än så länge har vi mycket små mängder stickmygg (tabell). Fångsten består uteslutande av övervintrande honor och tidiga skogsmyggor, och överstiger hittills inte 5 individer/fälla. 

Letar du efter Forhaga? Resultat av stickmyggfångsten i Forshaga hittas här.