Forshaga ansökan och tillstånd

För 2024 sökte vi om tillstånd och dispens för bekämpning av översvämningsmyggor med VectoBac G spridd från helikopter inom ramområden på totalt 803,7 ha. Utökningen berodde på några  justeringar i befintliga ramområden och ett nytt område i södra Forshaga, se kartorna nedan. Naturvårdsverket beviljar bekämpning i samtliga sökta ramområden, läs hela beslutet här. Dessutom krävs också tillstånd av alla markägare.  

 

Tidigare ansökningar

För 2023 sökte vi om tillstånd och dispens för bekämpning av översvämningsmyggor inom ramområden på totalt 750 ha i Forshaga kommun. De sökta ramområdena 2023 är identiska med 2022, förutom att ett litet område i Natura 2000-området Näs har tagits bort från ansökan. Naturvårdsverket beviljade bekämpning i samtliga sökta ramområden.

Ramområden i ansökan för 2022 är identiska med de sökta ramområden 2021. Naturvårdsverkets beslut för 2022 beviljade bekämpning i de sökta ramområden men som 2021 undantas Natura 2000-området Näs.

För 2021 har vi utökat en del ramområden men inga nya områden tillkom. Ansökan 2021 omfattar totalt 751 ha varav 136 ha i Natura 2000-områden.  Naturvårdsverket beviljade bekämpning i de sökta ramområden förutom inom Natura 2000-området Näs, totalt omfattade Naturvårdsverkets tillstånd 750,2 ha.

För 2020 sökte vi om tillstånd och dispens för att bekämpa översvämningsmyggor med VectoBac G spridd från helikopter inom ett ramområde på totalt 669,4 ha varav 130,7 ha inom Natura 2000-områden. Naturvårdsverket beviljade bekämpning i de sökta ramområden förutom inom Natura 2000-området Näs, totalt omfattade Naturvårdsverkets tillstånd 668,2 ha.

Ramområden 2024

De beviljade ramområdena för 2024 visas i blått. Klicka på bilderna för att se dem större.