Forshaga ansökan och tillstånd

För 2023 sökte vi om tillstånd och dispens för bekämpning av översvämningsmyggor inom ramområden på totalt 750 ha i Forshaga kommun. De sökta ramområdena 2023 är identiska med 2022, förutom att ett litet område i Natura 2000-området Näs har tagits bort från ansökan. Naturvårdsverket beviljar bekämpning i samtliga sökta ramområden, se kartorna nedan. Belutet finns att läsa på Naturvårdsverkets hemsida.

Tidigare ansökningar

För 2020 sökte vi om tillstånd och dispens för att bekämpa översvämningsmyggor med VectoBac G spridd från helikopter inom ett ramområde på totalt 669,4 ha varav 130,7 ha inom Natura 2000-områden. Naturvårdsverket beviljade bekämpning i de sökta ramområden förutom inom Natura 2000-området Näs, totalt omfattade Naturvårdsverkets tillstånd 668,2 ha.

För 2021 har vi utökat en del ramområden men inga nya områden tillkom. Ansökan 2021 omfattar totalt 751 ha varav 136 ha i Natura 2000-områden.  Naturvårdsverket beviljade bekämpning i de sökta ramområden förutom inom Natura 2000-området Näs, totalt omfattade Naturvårdsverkets tillstånd 750,2 ha.

Ramområden i ansökan för 2022 är identiska med de sökta ramområden 2021. Naturvårdsverkets beslut för 2022 beviljar bekämpning i de sökta ramområden men som 2021 undantas Natura 2000-området Näs.

Ramområden 2023

De beviljade ramområdena för 2023 visas i blått. Klicka på bilderna för att se dem större.