Myggbekämpning 2023-2025

De sökta ramområdena för åren 2023 till 2025 omfattar totalt 14 103 ha, fördelat på:
Dalarnas län: 699 ha i Avesta kommun;
Västmanlands län: 1070 ha i Sala kommun;
Gävleborgs län: 4233 ha i Sandviken kommun och 2309 ha i Gävle kommun;
Uppsala län: 4322 ha i Heby kommun, 1139 ha i Tierp kommun och 331 ha i Älvkarleby kommun

Jämfört med ansökan 2020-2022 så har de sökta ramområdena utökats med 1560 ha, främst i Heby och Sandviken kommun.

Naturvårdsverket har gett tillstånd för alla sökta ramområden förutom tre Natura 2000-områden i Gävle kommun, Gävleborgs län: Jordbärsmuren-Ålbo, Tjursöarkipelagen och Spjutholmen. Beslutet finns att läsa på Naturvårdsverkets hemsida. Dessutom behövs tillstånd från alla markägare och därmed kan ytterligare några områden behöva tas bort från bekämpningen.

På kommunkartorna visas av Naturvårdverket beviljade ramområdena i den aktuella kommunen i mörkblått och ramområden i andra kommuner i ljusblått.

Områden

Klicka på bilderna för att se dem större.