Myggbekämpning i Forshaga

Sommaren 2019 började vi uppdrag av Forshaga kommun med fångst av stickmyggor varannan vecka (monitoring, se också stickmyggläget) och inventering av potentiella kläckningsområden för översvämningsmyggor. Hösten 2019 skickades en ansökan för bekämpning av översvämningsmyggor med VectoBac G spridd från helikopter under säsongen 2020 till Naturvårdsverket. Tillstånd beviljades för totalt 668 ha.

I juli 2020 genomfördes den första myggbekämpningsinsatsen i Forshaga kommun som omfattade 154 ha och gav bra resultat.

Forshaga kommun och Biologisk Myggkontroll/Nedre Dalälven Utvecklings AB har nu beslutat att fortsätta samarbetet under åren 2024 – 2026. Detta innebär att vi jobbar vidare med målet att befolkningen och besökare i Forshaga kommun ska kunna njuta av sommaren utan att bli drabbade av översvämningsmyggor.

Forshaga helikopter