BIOLOGISK MYGGKONTROLL

bekämpar översvämningsmyggor vid Nedre Dalälven

Biologisk Myggkontroll har som mål

Att reducera mängderna översvämnings­myggor till acceptabla nivåer så att människorna ska kunna bo, leva och vistas vid Nedre Dalälven.

Nyheter