Meny

BIOLOGISK MYGGKONTROLL

bekämpar översvämningsmygg vid Nedre Dalälven

Biologisk Myggkontroll har som mål

att reducera mängderna översvämningsmyggor till acceptabla nivåer så att människorna ska kunna bo, leva och vistas vid Nedre Dalälven.

Nyheter
2023-08-23 13:10

Aktuellt om stickmyggläget

Vanligtvis märker man av blodsugande stickmyggor cirka 2-3 veckor efter en översvämning med kläckning av mygglarver. På många ställen vid både Dalälven och Klarälven kan man dock redan nu uppleva en ökning av mängden blodsugande stickmyggor fast det inte har gått två veckor från översvämningstillfällen. Troligen har den långa regnperioden lett till att det har bildats pölar lite varstans inklusive ställen där det sedan tidigare fanns ägg från översvämningsmygg. Under perioden med återkommande lokala regn lyckades då dessa diffusa småpölar fortlöpande producera små mängder mygg som tillsammans sedan blir påfrestande. Denna situation är svårhanterlig från bekämpningssynpunkt då det kräver många små bekämpningsinsatser under flera veckor.
 

2023-08-18 10:01

Uppdatering om läget vid Klarälven och vid Dalälven

Bekämpningsinsatsen vid Klarälven i Forshaga avslutades i onsdags och kontrollerna i går visade genomgående på bra resultat. Flödet i Klarälven har minskat och ingen ökning förväntas den närmaste tiden. Översvämningarna vid Klarälven var omfattande och vi kommer att uppdatera ramområdena för nästa års tillståndsansökan till Naturvårdsverket.

För Dalälven ser vi just nu den största översvämningen på decennier. Enorma ytor är översvämmade men det är svårt att bedöma hur omfattande kläckningen av översvämningsmygg blir. Bekämpningsmedlet VectoBac G för Dalälven är nästan slut efter tre stora insatser i år och räcker inte till en meningsfull insats vid denna enorma översvämning. Även om vi skulle bekämpa några hundra hektar så skulle det inte märkas om bekämpningen hade behövts på flera tusen hektar. Därför kommer vi alltså inte genomföra en fjärde bekämpning vid Dalälven.
 

2023-08-14 15:13

Bekämpning i Forshaga

Även i Forshaga kommun finns omfattande översvämningar nu på grund av det höga flödet i Klarälven. Vi är på plats för att inventera översvämningarnas omfattning och mängden stickmygglarver inför en bekämpningsinsats.

2023-08-10 16:20

Tredje bekämpningsinsatsen avslutad

I går bestämde vi oss att avbryta årets tredje bekämpningsinsats vid Nedre Dalälven på grund av den kraftiga höjningen av vattenflödet. Bekämpningen fokuserade på områden runt Österfärnebo, Gysinge, Tärnsjö och Hedesunda. Den fjärde översvämningen har redan startat och förväntas blir mycket omfattande. Bekämpningsmedlet räcker inte till en fjärde insats och tyvärr får man räkna med en viss kläckning av översvämningsmyggor. I år har vi bekämpat över 11 000 hektar vilket inte har förekommit tidigare år.

2023-06-06 17:42

"Mosquito Alert"

Biologisk Myggkontroll deltar nu i ”Mosquito Alert”, ett så kallat ”medborgar-forsknings”- projekt. Man involverar allmänheten i jakten efter nya invasiva arter som till exempel tigermyggan och ökar kunskaper om stickmyggor. Man kan skicka in bilder på stickmyggor, rapportera kläckningsplatser eller att man har blivit biten. Skickar man bilder kommer ett team av experter granska bilden och ge svar på om det är någon av målarterna för projektet,  i fall det är möjligt. Flera länder deltar i detta projekt och all granskad information blir tillgänglig på hemsidan http://www.mosquitoalert.com/en/ . Där kan du läsa mer om Mosquito Alert och ladda ner appen! En svensk version kommer inom kort. 
 

Stickmyggor

I Sverige finns det ett 50-tal stickmyggarter, och vid Nedre Dalälven har vi hittat 33 stickmyggarter.
LÄS MER »

Bekämpning

Översvämningsmyggornas larver bekämpas med medlet VectoBac G som innehåller Bti som aktiv substans och som sprids med helikopter.

LÄS MER »

Egenkontroll

För att följa upp eventuella effekter av bekämpningen har vi ett egenkontrollprogram i samförstånd med de operativa tillsynsmyndigheterna.

LÄS MER »

Om oss

Biologisk Myggkontroll inom Nedre Dalälven Utvecklings AB (NEDAB) har kontor i Uppsala och Gysinge.

LÄS MER »