Meny

BIOLOGISK MYGGKONTROLL

bekämpar översvämningsmygg vid Nedre Dalälven

Biologisk Myggkontroll har som mål

att reducera mängderna översvämningsmyggor till acceptabla nivåer så att människorna ska kunna bo, leva och vistas vid Nedre Dalälven.

Nyheter
2022-03-11 11:38

Beslut Forshaga

Idag kom Naturvårdsverkets beslut om bekämpning i Forshaga kommun. Tillstånd beviljades för de sökta ramområdena med undantag för 0,8 ha inom Natura 2000 området Näs. Hela beslutet finns att läsa  här.

2022-02-10 11:11

Lediga tjänster

Vi söker en myggbekämpningstekniker och två fältassistenter, läs mer under Lediga tjänster

2022-02-08 13:03

Två fältassistenter sökes!

Vi söker två fältassistenter som ska hjälpa till med insamlingen av stickmyggor och fångst av insekter i egenkontrollprogrammet. Läs mer

PÅ GÅNG

VECKA 17

Vi förbereder inför uppstarten av fältsäsongen.

VECKA 18

Fältsäsongen börjar! Kläckfällorna för egenkontrollprogrammet sätts ut både vid Färnebofjärden och i Forshaga. Beredskap för bekämpning är i gång från och med 1 maj.

VECKA 19

Första fångstveckan för monitoring av vuxna stickmyggor vid Dalälven och i Forshaga och första tömning av kläckfällorna.

Stickmyggor

I Sverige finns det ett 50-tal stickmyggarter, och vid Nedre Dalälven har vi hittat 33 stickmyggarter.
LÄS MER »

Bekämpning

Översvämningsmyggornas larver bekämpas med medlet VectoBac G som innehåller Bti som aktiv substans och som sprids med helikopter.

LÄS MER »

Egenkontroll

För att följa upp eventuella effekter av bekämpningen har vi ett egenkontrollprogram i samförstånd med de operativa tillsynsmyndigheterna.

LÄS MER »

Om oss

Biologisk Myggkontroll inom Nedre Dalälven Utvecklings AB (NEDAB) har kontor i Uppsala och Gysinge.

LÄS MER »