Meny

BIOLOGISK MYGGKONTROLL

bekämpar översvämningsmygg vid Nedre Dalälven

Biologisk Myggkontroll har som mål

att reducera mängderna översvämningsmyggor till acceptabla nivåer så att människorna ska kunna bo, leva och vistas vid Nedre Dalälven.

Nyheter
2023-03-17 08:11

Naturvårdsverket hat fattat beslut

Nu har Naturvårdsverket fattat beslut angående stickmyggbekämpning i Nedre Dalälven och i Forshaga. Beslutet för Nedre Dalälven gäller för åren 2023 - 2025 och omfattar alla sökta ramområden förutom tre Natura 2000 - områden i Gävleborgs län, som hat fått avslag även tidigare år. Beslutet för Forshaga gäller 2023 och omfattar alla sökta ramområden.

2023-03-03 11:13

"Nakna i mygghelvet" - P4 dokumentär

I denna dokumentär kan man höra en del om hur allt började och hur det var en gång i tiden! Länk finns här!

2023-03-01 11:15

Ny publikation

Nu finns en ny vetenskaplig artikel från vår grupp som handlar om stickmyggor i Forshaga, en online version finns redan att läsa på Journal of the European Mosquito Control Association (article in press).

Stickmyggor

I Sverige finns det ett 50-tal stickmyggarter, och vid Nedre Dalälven har vi hittat 33 stickmyggarter.
LÄS MER »

Bekämpning

Översvämningsmyggornas larver bekämpas med medlet VectoBac G som innehåller Bti som aktiv substans och som sprids med helikopter.

LÄS MER »

Egenkontroll

För att följa upp eventuella effekter av bekämpningen har vi ett egenkontrollprogram i samförstånd med de operativa tillsynsmyndigheterna.

LÄS MER »

Om oss

Biologisk Myggkontroll inom Nedre Dalälven Utvecklings AB (NEDAB) har kontor i Uppsala och Gysinge.

LÄS MER »