Meny

BIOLOGISK MYGGKONTROLL

bekämpar översvämningsmygg vid Nedre Dalälven

Biologisk Myggkontroll har som mål

att reducera mängderna översvämningsmyggor till acceptabla nivåer så att människorna ska kunna bo, leva och vistas vid Nedre Dalälven.

Nyheter
2023-01-13 14:03

Lediga tjänster

Vi söker en entomolog för ett vikariat och fältassistent för sommaren, kolla sida Lediga tjänster!

2022-10-13 14:00

Nu finns Biologisk Myggkontroll på Instagram

Följ oss gärna på Instagram

2022-10-05 14:53

Aktuellt läge ansökningar

Ansökan om bekämpning av översvämningsmyggor i Forshaga 2023 skickades till Naturvårdsverket den 27 september. Ansökan för Nedre Dalälven 2023-2025 har nu gått ut på remiss från Naturvårdsverket och finns att tillgå på deras hemsida, läs mer här

2022-06-22 15:35

Ansökan Nedre Dalälven 2023-2025 skickades i dag

Nästa tre-års ansökan för stickmyggbekämpning i Nedre Dalälven skickades till Naturvårdsverket i dag. Ansökan gäller för åren 2023, 2024 och 2025 och inkluderar samma ramområden som tidigare samt utökningar inom Färnebofjärdens nationalpark, totalt 14 103 ha. Länk till ansökan med bilagorna kommer när den finns tillgänglig på Naturvårdsverkets hemsida.

Vi önskar alla en glad och myggfri midsommar!

Stickmyggor

I Sverige finns det ett 50-tal stickmyggarter, och vid Nedre Dalälven har vi hittat 33 stickmyggarter.
LÄS MER »

Bekämpning

Översvämningsmyggornas larver bekämpas med medlet VectoBac G som innehåller Bti som aktiv substans och som sprids med helikopter.

LÄS MER »

Egenkontroll

För att följa upp eventuella effekter av bekämpningen har vi ett egenkontrollprogram i samförstånd med de operativa tillsynsmyndigheterna.

LÄS MER »

Om oss

Biologisk Myggkontroll inom Nedre Dalälven Utvecklings AB (NEDAB) har kontor i Uppsala och Gysinge.

LÄS MER »