Meny

BIOLOGISK MYGGKONTROLL

bekämpar översvämningsmygg vid Nedre Dalälven

Biologisk Myggkontroll har som mål

att reducera mängderna översvämningsmyggor till acceptabla nivåer så att människorna ska kunna bo, leva och vistas vid Nedre Dalälven.

Nyheter
2023-06-06 17:42

"Mosquito Alert"

Biologisk Myggkontroll deltar nu i ”Mosquito Alert”, ett så kallat ”medborgar-forsknings”- projekt. Man involverar allmänheten i jakten efter nya invasiva arter som till exempel tigermyggan och ökar kunskaper om stickmyggor. Man kan skicka in bilder på stickmyggor, rapportera kläckningsplatser eller att man har blivit biten. Skickar man bilder kommer ett team av experter granska bilden och ge svar på om det är någon av målarterna för projektet,  i fall det är möjligt. Flera länder deltar i detta projekt och all granskad information blir tillgänglig på hemsidan http://www.mosquitoalert.com/en/ . Där kan du läsa mer om Mosquito Alert och ladda ner appen! En svensk version kommer inom kort. 
 

2023-05-30 12:30

Andra bekämpninginsatsen vid Dalälven avslutad

I dag avslutas andra bekämpningsinsatsen på totalt 4919 ha vid Dalälven med de sista efterkontrollerna. Kontrollerna efter bekämpningen har visat på generellt bra resultat men situationen med två översvämningar inom kort tid har lett till kontinuerlig larvkläckning på en del ställen. Vi hittade därför ibland larver som lyckades uppnå fjärde larvstadiet, det sista innan de blir en puppa. Dessa larver är svåra att bekämpa då de inte äter kontinuerligt och en del av dem kan överleva till vuxet stadium. Det kan eventuellt bli vissa problem i en del områden men huvudsakligen har vi slagit ut översvämningsmyggorna i Nedre Dalälven under dessa två översvämningar. Larvmängderna har varit höga och hade ställt till med mycket stora problem om de hade fått utvecklas till vuxna mygg.
 

2023-05-22 21:12

Bekämpning i Forshaga och därefter vid Dalälven

Vi förbereder nu årets första insats i Forshaga och helikoptern kommer i morgon tisdag 23 maj för att genomfära bekämpningen.  Därefter börjar vi med andra insatsen vid Dalälven och planerar att börja flyga de östra områden som Båtfors och Hyttön fram till Hedesunda på onsdag. 

Stickmyggor

I Sverige finns det ett 50-tal stickmyggarter, och vid Nedre Dalälven har vi hittat 33 stickmyggarter.
LÄS MER »

Bekämpning

Översvämningsmyggornas larver bekämpas med medlet VectoBac G som innehåller Bti som aktiv substans och som sprids med helikopter.

LÄS MER »

Egenkontroll

För att följa upp eventuella effekter av bekämpningen har vi ett egenkontrollprogram i samförstånd med de operativa tillsynsmyndigheterna.

LÄS MER »

Om oss

Biologisk Myggkontroll inom Nedre Dalälven Utvecklings AB (NEDAB) har kontor i Uppsala och Gysinge.

LÄS MER »