Meny

BIOLOGISK MYGGKONTROLL

bekämpar översvämningsmygg vid Nedre Dalälven

Biologisk Myggkontroll har som mål

att reducera mängderna översvämningsmyggor till acceptabla nivåer så att människorna ska kunna bo, leva och vistas vid Nedre Dalälven.

Nyheter
2022-07-25 10:40

Tre lediga tjänster

Nu finns tre lediga tjänster hos oss, två entomologer och en GIS-ingenjör. Läs mer här!

2022-06-22 15:35

Ansökan Nedre Dalälven 2023-2025 skickades i dag

Nästa tre-års ansökan för stickmyggbekämpning i Nedre Dalälven skickades till Naturvårdsverket i dag. Ansökan gäller för åren 2023, 2024 och 2025 och inkluderar samma ramområden som tidigare samt utökningar inom Färnebofjärdens nationalpark, totalt 14 103 ha. Länk till ansökan med bilagorna kommer när den finns tillgänglig på Naturvårdsverkets hemsida.

Vi önskar alla en glad och myggfri midsommar!

2022-06-11 18:44

Bekämpningen avslutad i dag

Årets första bekämpningsinsats på 106 ha fördelade på Hallsjön och Åängarna kunde avslutas på eftermiddagen.

2022-06-10 15:54

Bekämpning i Hallsjön och Åängarna

I morgon lördag kommer helikoptern för bekämpning av Hallsjön och Åängarna, Heby kommun. Vi börjar på förmiddagen och räknar med att bli klar under eftermiddagen.

2022-06-09 16:03

Liten bekämpningsinsats i Huddunge

I Hallsjön vid Huddunge har stora mängder översvämningsmygglarver påträffats och vi planerar nu för en bekämpning. Helikoptern kommer antingen fredag kväll eller lördag morgon.

2022-06-07 14:58

Aktuellt myggläge

Varken Dalälven eller Klarälven hade en vårflod och inga översvämningar orsakade av älvarna har än så länge förekommit i år. Regnvädret den senaste tiden har fyllt på med vatten på en del ställen, men hittills har vi inte observerat någon stor kläckning av översvämningsmygglarver. Däremot är skogsmyggorna i luften och till exempel vid Storsjön i Möklinta förekommer stora mängder av Aedes cantans, sommarskogsmyggan, en stor stickmygga som kan drabba boende i närheten. Vi fortsätter kolla en eventuell kläckning av översvämningsmygglarver i områden som Hallsjön och Storsjön den närmaste tiden.
 

Stickmyggor

I Sverige finns det ett 50-tal stickmyggarter, och vid Nedre Dalälven har vi hittat 33 stickmyggarter.
LÄS MER »

Bekämpning

Översvämningsmyggornas larver bekämpas med medlet VectoBac G som innehåller Bti som aktiv substans och som sprids med helikopter.

LÄS MER »

Egenkontroll

För att följa upp eventuella effekter av bekämpningen har vi ett egenkontrollprogram i samförstånd med de operativa tillsynsmyndigheterna.

LÄS MER »

Om oss

Biologisk Myggkontroll inom Nedre Dalälven Utvecklings AB (NEDAB) har kontor i Uppsala och Gysinge.

LÄS MER »