MenyLediga tjänster

2022-02-10 Vi söker en Myggbekämpningstekniker  - ett spännande och varierande jobb! Under sommarhalvåret är fokus på fältarbete och vid behov genomförs bekämpingsinsatser där bekämpningsteknikerna utför och organiserar de direkta förberedelserna för att sedan kunna rita bekämpningsytor till helikoptern. Mycket kartarbete i GIS ingår också på vinterhalvåret. samt att skriva olika avrapporteringar och ansökningar som kräver löpande kunskapsuppdatering. Ansökningstiden har gått ut.  Vi har dock inte hittat rätt person för tjänsten och en ny utlysning kommer senare under sommaren.Varje år behöver vi ett stort antal "myggjägare" som hjälper till med insamling av data inför och efter en bekämpning. Intresserad? Läs mer här och ta kontakt med  Chnristian Blue på 070-304 68 13.


Senast ändrad 2022-04-25 15:26:07