Aktuellt läge med ansökningarna

Processen för ansökan i Nedre Dalälven har gått vidare till nästa steg och Naturvårdsverket har lämnat hemställan till regeringen, läs här. Gällande ansökan för Forshaga så har vi lämnat vårt yttrande om remissvaren (läs här) och även för Forshaga blir nästa steg Naturvårdsverkets hemställan till regeringen.