Aktuellt om stickmyggläget

Vanligtvis märker man av blodsugande stickmyggor cirka 2-3 veckor efter en översvämning med kläckning av mygglarver. På många ställen vid både Dalälven och Klarälven kan man dock redan nu uppleva en ökning av mängden blodsugande stickmyggor fast det inte har gått två veckor från översvämningstillfällen. Troligen har den långa regnperioden lett till att det har bildats pölar lite varstans inklusive ställen där det sedan tidigare fanns ägg från översvämningsmygg. Under perioden med återkommande lokala regn lyckades då dessa diffusa småpölar fortlöpande producera små mängder mygg som tillsammans sedan blir påfrestande. Denna situation är svårhanterlig från bekämpningssynpunkt då det kräver många små bekämpningsinsatser under flera veckor.n