Andra bekämpninginsatsen vid Dalälven avslutad

I dag avslutas andra bekämpningsinsatsen på totalt 4919 ha vid Dalälven med de sista efterkontrollerna. Kontrollerna efter bekämpningen har visat på generellt bra resultat men situationen med två översvämningar inom kort tid har lett till kontinuerlig larvkläckning på en del ställen. Vi hittade därför ibland larver som lyckades uppnå fjärde larvstadiet, det sista innan de blir en puppa. Dessa larver är svåra att bekämpa då de inte äter kontinuerligt och en del av dem kan överleva till vuxet stadium. Det kan eventuellt bli vissa problem i en del områden men huvudsakligen har vi slagit ut översvämningsmyggorna i Nedre Dalälven under dessa två översvämningar. Larvmängderna har varit höga och hade ställt till med mycket stora problem om de hade fått utvecklas till vuxna mygg.n