Ansökningar till Naturvårdsverket skickade

Den 15 oktober skickades ansökan om stickmyggbekämpning i Nedre Dalälven för åren 2020-2022. Ansökan omfattar ramområden på totalt 12 543 ha, se områden här.  En ansökan om bekämpning i Forshaga kommun för 2020 och totalt 669,4 ha (se områden här) skickades till Naturvårdsverket den 24 oktober. På Naturvårdsverkets hemsida finns hela ansökan för Nedre Dalälven tillgänglig här, hela ansökan för Forshaga finns här.