Årets tredje bekämpningsinsats

Förberedelserna för en tredje bekämpningsinsats är i gång med inventering av mygglarvsmängderna och översvämmningarnas omfattning. På söndag planerar vi att börja spridningen av VectoBac G med helikopter i områden runt Bännbäck och från Bärrek till Österfärnebo, följd av Gysinge och områden runt Tärnsjö.