Bekämpning i Nedre Dalälven och Forshaga kommun

Under förmiddagen genomförs bekämpning i Avestaområdet vilket avslutar den mycket omfattande första bekämpningen för säsongen 2021. Vi har då utfört bekämpning av översvämningsmyggor i 5856 ha översvämmade områden inom 7 kommuner i Nedre Dalälven (klicka för karta) och i 276 ha inom Forshaga kommun (klicka för karta). Varmt tack till all extrapersonal som med stor entusiasm och utan klagan utfört omfattande arbetsuppgifter inför och efter bekämpning.n