Beredskap för bekämpning har börjat

Från och med första maj har vi tillstånd för bekämpning av översvämningsmygg och därmed går vi i beredskapsläge. I år är det redan nu mycket vatten i markerna och förhöjt flöde i både Dalälven och Klarälven. Flödet förväntas öka ett tag till på grund av snömängderna i avrinningsområden. Temperaturerna är fortfarande ganska låga. Vi följer noga utvecklingen av översvämningssituationen och kläckningen av stickmygglarver. Hittills har vi inte hittat några larver av målarten, översvämningsmyggan Aedes sticticus, enbart skogsmyggornas larver är aktiva än så länge.