Fältsäsongen är i gång

Nu har fältsäsongen börjat och vi har mycket på gång. Vattennivån har varit hög ett tag och förväntas stiga ytterligare under veckan. Det finns redan stora översvämmade områden men det har varit för kallt och vi har inte hittat några översvämningsmygglarver än så länge. Vi fortsätter följa utvecklingen och är ute i fält igen för nya provtagningar när vattnet har stabiliserat sig. 

Det är första veckan med fångst av vuxna stickmygg och uppdatering av ”stickmyggläget” vid Dalälven och Klarälven. Även kläckfällorna i egenkontrollprogrammet töms första gången denna vecka.