Meny


Forshaga Stickmyggläget


Här publiceras de fångster av vuxna stickmygg som vi utför varannan vecka under perioden maj-september på totalt 6 fångstplatser, se karta.

Vecka 19
2022 års första fångst bjöd bara på några enstaka stickmyggor, se här.
<.