Meny


Forshaga Stickmyggläget


Här publiceras de fångster av vuxna stickmygg som vi utför varannan vecka under perioden maj-september på totalt 6 fångstplatser, se karta. Monitoringen av stickmyggor börjar vecka 19.


v19 & v21
Årets mygginsamling har startat. De låga mängdena stickmyggor reflekterar tidig kläckning av skogsmyggor. Se fångst här.

v23
Efter bekämpningen under v21 höll myggfällorna ett lågt antal myggor på alla identifierade platser (se fångst här). Trots detta hade vi fått feedback från en boende i Östra Deje så vi bestämde oss att sätta ut en fälla nära Tångån som gav över 1 000 myggor till fällnatten. Vi kommer att behöva identifiera dessa till arter och sedan kan ta hänsyn till dessa data när vi planerar för ramområdet i 2024 års ansökan.
<.