Meny


Forshaga Stickmyggläget


Här publiceras de fångster av vuxna stickmygg som vi utför varannan vecka under perioden maj-september på totalt 6 fångstplatser, se karta.

Vecka 19
2022 års första fångst bjöd bara på några enstaka stickmyggor, se här.

Vecka 21
Fortfarande ingen stor myggfångst p.g.a. ingen översvämning. Troligtvis är det skogsmyggor som dominerar fångsten. Se här för data.

Vecka 23
Preliminär identifiering visar skogsmyggor som dominerar veckans fångst. En fälla vid Ådran var ur funktion under fällnatten och inga data kunde samlas in. Det var ingen större fångst totalt sett. Se här för data.

Vecka 25
Fortsatt torrt väder och skogsmyggor som dominerar fångsten. Se här för data.

Vecka 27
Skogsmyggor fortsätter att dominera veckansfångst och har även minskat från föregående veckan förutom Stormon och Norrånsbacken som är relativt jämna från förra veckan.

Vecka 29
Se här för veckans fångst som fortsatt domineras av skogsmyggor.

Vecka 31
Myggfångsten denna veckan har minskat betydligt jämfört med föregående veckor. Se här.

Vecka 33
Ingen större myggfångst den här veckan heller. Se här.

Vecka 35
Kontinuerligt låg myggfångst den här veckan följer likande resulterna från senaste veckorna. Se här.

Vecka 37
Väldigt få myggor i fällorna denna veckan, se här. Monitoring av stickmyggor avslutas för i år och återupptas till våren 2023.

<.