Första bekämpningsinsatsen avslutat och nästa översvämning i gång

I dag avslutade vi första bekämpningsinsatsen som omfattade totalt 4997 h. Denna insats avslutades dock tidigare än planerat och ytterligare ca 1000 ha fanns förberett för bekämpning. Vi fick avbryta insatsen för att det kraftigt stigande flödet i Dalälven orsakar höjd vattennivån och stora nysvämmade områden där nya översvämningsmygglarver kan kläckas fram.nNästa översvämning har alltså startat och beräknas kulminera under helgen. Måndag 22/5 startar vi upp förberedelserna för andra bekämpningsinsatsen i Nedre Dalälven.nÄven flödet i Klarälven har ökat kraftigt och beräknas når sin högsta nivå under helgen. Måndag 22/5 startar därför även förberedelserna för en bekämpningsinsats i Forshaga som vi planerar för tisdagen 23/5.n