Första bekämpningsinsatsen planeras

Vi har hittat de första larverna av målarten Aedes sticticus i de översvämmade områdena vid Dalälven. Vi ska fortsätta inventeringen de närmaste dagarna och planerar att börja årets första bekämpningsinsats på torsdag kommande vecka. Mer information kommer löpande här på hemsidan.