Första insatserna klara i Dalälven och Forshaga

I går kunde vi avsluta bekämpningen med helikoptern och idag gjordes de sista efterkontrollerna. Alla kontroller efter bekämpningen visar på mycket bra resultat med inga eller enstaka levande larver vid kontrollpunkterna. Insatsen vid Nedre Dalälven omfattade totalt 5653 hektar och insatsen i Forshaga inkluderade 204 hektar.

För Forshaga finns nu Vectobac G för ca 350 hektar kvar vilket täcker en insats till. För Nedre Dalälven finns efter denna insats bekämpningsmedel kvar för ca 1000 hektar vilket kan täcka en insats på grund av kraftigt lokalt regn. För en översvämning orsakad av Dalälven kommer bekämpningsmedlet inte att räcka.