Lyckad bekämpning i Forshaga

Våra efterkontroller i områden i Forshaga visade på lyckat resultat av bekämpningsinsatsen med i stort sett inga levande översvämningsmygglarver kvar. Det finns dock en liten risk för en viss kläckning av vuxna blodsugande översvämningsmyggor från några områden utan markägartillstånd och därför utan bekämpning.