Naturvårdsverket har lämnat hemställan till regeringen