Nu förbereder vi för bekämpning!

Vattenståndet i Dalälven är fortfarande väldigt högt och nu har även översvämningsmygglarverna kommit i gång. Vi förbereder nu för en bekämpningsinsats som enligt planeringen börjar på fredag. Vi återkommer med information om vilka områden som bekämpats vilka dagar.