Ökat flöde i Dalälven

I Dalälven stiger vattnet och det finns risk för översvämningar med myggproduktion. Vi planerar att kolla läget senare i veckan och förbereder för en eventuell bekämpning. Efter de två stora bekämpningar i juni på totalt 9915 ha finns bekämpningsmedel kvar för endast ca 3200 ha vilket troligen inte räcker för en heltäckande tredje insats. Vi kommer därför behöva prioritera områden efter omfattning och mygglarvsmängder.