Skicka era myggproblem

Efter den i särklass största bekämpningen sedan starten 2002 har vi nu tittat på resultatet. Redan 24 hr efter bekämpning utvärderades effekter på larverna och visade 98-100% reduktion vilket innebär att endast ett fåtal stickmyggor kläckts från bekämpade områden. Men nu tre veckor efter bekämpningen har det visat sig att stora till mycket stora mängder blodsökande Aedes sticticus förekommer i flera områden – var kommer de ifrån?n nDenna stickmygga flyger mycket långt vilket innebär att samtliga produktive översvämningsområden inom minst 5 km måste bekämpas för att stickmyggorna inte skall flyga in från obekämpade områden. Inför nästa ansökan kan vi behöva utvidga våra ramområden. För att kunna utvidga vår bekämpning till de områden vars stickmyggor nu drabbar exempelvis Östa, men också några andra områden där det finns produktionsområden utan tillstånd behöver vi information från stickmyggdrabbade – såväl boende som besökare.n nSkriv till vår infomail info@mygg.se och berätta hur eller på vilket sätt ni drabbats av stickmyggor samt ange plats (så noga som möjligt), datum och gärna tid. Behövs även kontaktuppgifter så vi kan ta kontakt och fråga om mer detaljer när det behövs.n